Захист курсових робіт

Один із етапів завершення семестру – захист курсових робіт. Студенти 3 курсу спеціальності «Середня освіта. Інформатика та англійська мова» представили до захисту курсові роботи, тематики яких зосереджені на сучасних проблемах методики викладання англійської мови. Комісія у складі доц. Наталії Магас, доц. Тетяни Поміркованої та ас. Оксани Руднянин заслухала виступи та звернула увагу доповідачів на сильні сторони результатів дослідження.

Виконання курсової роботи вимагало поглибленого вивчення дисципліни, уміння самостійно аналізувати і робити висновки. Студенти підтвердили свої знання та вміння, які отримали протягом навчання. Під час захисту студентам вдалося поєднати теоретичні і практичні аспекти досліджень, продемонструвати свою здатність до аналізу, синтезу, оцінки та застосування знань на практиці.

Відповідаючи на запитання членів комісії, здобувачі освіти розкривали власне бачення щодо вирішення поставлених у курсовій роботі завдань та досягнення мети. Усі роботи об’єктивно та позитивно оцінені та мають необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності.

Кафедра іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щиро вітає студентів, керівників студентських наукових робіт з успішним захистом та бажає нових наукових здобутків!