Інформація про наукові конференції

2023

ІХ Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», 30.11.2023

Всеукраїнської науково-практичної конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ», 28-29 листопада 2023

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні»,  21.11.2023

ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Актуальні дослідження в соціальній сфері»17.11.2023

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». 16-17 листопада 2023 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті», листопад 2023

VІІ Міжнародна наукова конференція «СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ», 27 жовтня 2023 р. Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ», 20 жовтня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТИКЕТНОГО ТА КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСІВ» 29 вересня 2023

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» пам’яті академіка Миколи Дмитровича Ярмаченка. 7-8 вересня 2023 р.

IV Міжнародна наукова конференція “Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки”. 18 травня 2023

Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція “Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі: історія, інновації, перспективи”. 27 квітня 2023 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки-2023: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства». 26-27 квітня 2023

ХІV-а Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. (21 квітня 2023 р.)

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція”Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції” 21 квітня 2023

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 19-20 квітня 2023 року