Підготовка до ЄВІ

Як підготуватися до ЄВІ з іноземної мови? 

 

У 2024 році усі вступники до магістратури та аспірантури складатимуть ЄВІ (єдиний вступний іспит). Цьогоріч він поєднує у собі 2 блоки:
1. Тест з іноземної мови.
2. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Перший блок іспиту на магістратуру ЄВІ (єдиний вступний іспит) – це тест з іноземної мови, який складають вступники усіх спеціальностей. Він доступний до складання у чотирьох варіантах:

– англійською

– німецькою

– іспанською

– французькою

ЄВІ загалом містить 30 завдань. Складається він із двох частин:

Частина “Читання” – містить 11 завдань. Тут передбачається виконання таких видів тестувань:

– встановлення відповідності між уривками тексту та заголовками

– прочитання тексту та виконання завдань до нього (тести з обранням однієї правильної відповіді)

– заповнення пропусків в тексті реченням

Частина “Використання мови” – містить 19 завдань, двох типів:

перший – завдання на перевірку лексики з вибором одного правильного слова

другий – це перевірка граматики

Загалом на виконання блоку ЄВІ з англійської мови дається 45 хвилин.

Програма ЄВІ створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та відповідає рівням В1–В2 за шкалою CEFR. Наповнення тесту регулюється за допомогою програми, яка міститься в наказі МОН.

ЄВІ перевіряє навички читання, а також знання лексики та граматики англійської мови. Зазвичай пропонуються автентичні тексти на різну тематику, де є допустимий відсоток незнайомих слів, які можна зрозуміти з контексту.

Для успішного виконання цих завдань необхідні такі навички:

– здатність розуміти основну ідею тексту,

– здатність сприймати й розуміти деталі тексту,

– вміння розрізняти основні факти від другорядної інформації,

– здатність виявляти різні точки зору авторів,

– вміння знаходити в тексті необхідну інформацію для різних завдань,

– здатність здогадуватися про значення незнайомих слів на підставі контексту.

Для успішної підготовки до іспиту з іноземної мови можете скористатись завданнями минулих років  посилання

Окремі категорії абітурієнтів можуть складати співбесіду з іноземної мови в університеті посилання

 

Курси підготовки до ЄВІ 2023

Чи можливо підготуватись до ЄВІ самостійно? Самостійно це зробити важко, хоча, звичайно, є самовчителі, різноманіття посібників, тощо. Але полегшити це завдання зможуть досвідчені педагоги, які структуровано подають матеріал, підтягують слабкі місця, поповнюють запаси лексики, покращують знання з граматики. Саме тому Інститутом післядипломної освіти та довузівської підготовки організовані підготовчі курси до ЄВІ, де проводять заняття викладачі кафедри іноземних мов. Доценти кафедри Тетяна Поміркована, Оксана Титунь, Наталія Магас докладають багато зусиль задля того, аби допомогти слухачам курсів якісно підготуватись до складання ЄВІ з англійської мови. Ретельно  підібрані матеріали базуються на зразках мовлення, що охоплюють реалії сучасного життя, пов’язаних з інтересами та комунікативними потребами сучасної молоді. Тому, отримані знання значно підвищать мовні компетентності, необхідні для успішного проходження іспиту.

                                                    

                         

Кафедра іноземних мов бажає вам успіхів у досягненні мети – стати студентами-магістрантами Прикарпатського національного університету!

 

Підготовка до ЄВІ з іноземної мови 2021

АНГЛІЙСЬКА ГРАМАТИКА ДОСТУПНОЮ МОВОЮ

Для підготовки до вступу в магістратуру, а також для всіх студентів та викладачів, що хочуть покращити свої знання. Пояснення – українською мовою. Заняття проводяться з 16.00 до 16.40 год

 

з/п

Дата Прізвище, ім’я та по батькові викладача Назва граматичної теми Посилання
1. 01.04.21 Струтинська Тетяна Романівна Теперішні часи: теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній доконаний, теперішній доконаний тривалий. Present Forms. The Present Simple Tense. The Present Continuous Tense. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
2. 05.04.21 Нич Оксана Богданівна Доконані часи. The Present Perfect. The Present Perfect Continuous Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
3. 06.04.21 Титунь Оксана Леонідівна Минулий простий час, минулий тривалий час. The Past Simple Tense. The Past Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
4. 07.04.21 Сівкович Галина Миронівна Минулий перфектний час, минулий перфектно- тривалий час. The Past Perfect Tense. The Past Perfect Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
5. 08.04.21 Остапчук Яна Володимирівна Майбутні часи в англійській мові. Зворот to be going to Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
6. 12.04.21 Танчук Надія Олександрівна Безособова форма дієслова з закінченням -ing, що поєднує в собі властивості іменника та дієслова. Gerund Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
7. 13.04.21 Кецик-Зінченко Уляна Василівна Інфінітив. Infinitive Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
8. 14.04.21 Поміркована Тетяна Валентинівна Самостійний дієприкметниковий комплекс. Absolute Participle Complex Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
9. 15.04.21 Кучера Анна Миколаївна Модальні дієслова. Modal Verbs (Must; Have to-Mustn’t-Needn’t/Don’t need to-Needn’t have done-Can/Could/Be able to-May/Might -Shall-Will/Would-Should/Ought to); Всі модальні дієслова Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
10. 19.04.21 Мицкан Олександра Миколаївна Пасивний стан дієслова. The Passive Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
11. 20.04.21 Магас Наталія Мирославівна Умовний спосіб: умовні речення, конструкції з wish, would rather, had better Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
12. 21.04.21 Василик Марина Степанівна Узгодження часів / Reported speech Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
13. 22.04.21 Серман Леся Василівна Іменники. Nouns (Countable/Uncountable Nouns. Compound Nouns. Singular/Plural Nouns) Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
14. 23.04.21 Турчин Оксана Володимирівна Прикметники і прислівники. Ступені порівняння. Adjectives and adverbs. Comparisons Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
15. 26.04.21 Баланюк Віра Сергіївна Займенники: присвійні, вказівні, кількісні.

Pronouns: Possessive Pronouns. Démonstratives. Quantitatives

Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
16. 27.04.21 Хомишин Ольга Михайлівна Порівняльні конструкції з прислівниками та вживання деяких прислівників. Місце прислівника у реченні Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
17. 28.04.21 Бойчук Алла Петрівна Типи запитань. Questions (Questions with Yes/No answers – Negative Questions – Wh Questions – Subject/Object Questions – Indirect Questions – Question Tags Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
18. 29.04.21 Карпенко Ганна Миронівна Прийменники (місця, часу). Prepositions (place, time) Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
19. 30.04.21 Шкледа Леся Іванівна Фразові дієслова/Phrasal verbs Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)