Викладацький склад

Ткачівський Василь Васильович

 

завідувач кафедри іноземних мов 

кандидат філологічних наук

доцент 

доцент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу

Персональна сторінка: переглянути

 

Бойчук Алла Петрівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей

Персональна сторінка: переглянути

Василик Марина Степанівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Карпенко Ганна Миронівна 

 

кандидат психологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Кецик-Зінченко Уляна Василівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

 

Кучера Анна Миколаївна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Лащик Надія Михайлівна

 

старший викладач кафедри іноземних мов

інженер кафедри іноземних мов

Наукові зацікавлення пов’язані передусім із дослідженням українського та французького літературного процесу кінця ХІХ-поч.ХХ ст.та творчістю Василя Щурата зокрема.

Персональна сторінка: переглянути

Магас Наталія Мирославівна

 

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика, порівняльна та компаративна лінгвістика, лінгвопрагматика, методика викладання англійської мови.

Персональна сторінка: переглянути

Мельник Наталія Мирославівна

 

асистент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, методика викладання англійської мови, дистанційне навчання, перекладознавство, соціально-психологічна компетентність майбутніх фахівців

Персональна сторінка: переглянути

 Монолатій Тетяна Петрівна

 

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Наукові зацікавлення: теорія літератури, порівняльне літературознавство

Персональна сторінка: переглянути

Нич Оксана Богданівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Коло наукових інтересів: міграційні процеси, сімейне виховання, українська діаспора. Автор ряду статей в українських та зарубіжних виданнях.

Персональна сторінка: переглянути

 
Остапчук Яна Володимирівна

 

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика, порівняльна та компаративна лінгвістика, лінгвопрагматика, методика викладання англійської мови.

 Персональна сторінка: переглянути

Поміркована Тетяна Валентинівна

 

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Руднянин Оксана Ігорівна

 

кандидат філологічних наук

асистент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка:  переглянути

Сівкович Галина Миронівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Струтинська Тетяна Романівна

 

старший викладач кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Титунь Оксана Леонідівна

 

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси: проблеми навчання  англійської мови студентів немовних спеціальностей.

Персональна сторінка: переглянути

Турчин Оксана Володимирівна

 

кандидат психологічних наук 

доцент кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути

Хомишин Ольга Михайлівна

 

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

У філософії життя і науковій творчості досягнути вершин пізнання”  – таким є особисте кредо.

Персональна сторінка: переглянути

Шкледа Леся Іванівна

 

старший викладач кафедри іноземних мов

Персональна сторінка: переглянути