Руднянин Оксана Ігорівна/Oksana Rudnianyn

 

кандидат філологічних наук

асистент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 2002–2007 рр. навчалася у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, вчителя англійської мови. З 2013 року досліджує життя та творчість української діаспори у США та Німеччині. У 2021 році закінчила аспірантуру без відриву від виробництва, захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Автор більше десяти наукових праць та наукового літературно-художнього видання для студентів-філологів.

Одружена. Виховує сина та двох доньок.

 1. Руднянин О. Тематичні аспекти епістолярних діалогів Юрія Шевельова та Олекси Ізарського. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2016. № 2 (34). С. 527–536.
 2. Руднянин О. Післявоєнний період як етап становлення індивідуальності письменника Олекси Ізарського. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2017. № 4 (40), 2018. № 3 (47). С. 490–499.
 3. Руднянин О. Щоденники Олекси Ізарського: теми і мотиви. Львівський філологічний часопис. Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2019. № 6. С. 180–185.
 4. Руднянин О. Стратегія жанру і стилю в щоденниках Олекси Ізарського. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 45. Т. 1. С. 62–68.
 5. Руднянин О. Художня концепція головного героя в сімейному романі-хроніці українського письменника-емігранта Олекси Ізарського. Science and education a new dimension. IX (73). Issue 248. Budapest, February, 2021. P. 86–91.
 6. Rudnianyn O. Conceptosphere in the narrative «Ranok» written by Oleksa Izars’kyi. [Концептосфера повісті «Ранок» Олекси Ізарського]. Slovak international scientific journal. Bratislava, Slovakia, 2021. Vol. 2. № 49. P. 41–46.
 7. Rudnianyn O. Oleksa Izars’kyi’s prose in the Ukrainian literary and critical discourse (second half of the twentieth century). The I International Science Conference on Multidisciplinary Research. Berlin, Germany, January 19–21, 2021. P. 828–
 8. РуднянинО. Переднє слово. Ізарський О. Зустрічі й Листи. Спогади. Рецензії / упоряд. Оксана Руднянин, Євген Баран. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. С. 5
 9. Ізарський О. Зустрічі й Листи. Спогади. Рецензії / упоряд. Оксана Руднянин, Євген Баран. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. 328 с. (ISBN: 978-966-428-753-8).
 10. Руднянин О. Рання творчість Олекси Ізарського. Закарпатські філологічні студії. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 23. Т. 2. С. 223–228.
 11. Руднянин О. Дослідження жанру сімейного роману-хроніки письменника-емігранта Олекси Ізарського. Multidisciplinary academic research, innovation and results: XIІІ International Scientific and Practical Conference. Прага, 5–8 квітня, 2022. С. 600–604.
 12. Rudnianyn O. Ukrainian Literature of the second half of the twentieth century: writing style. Multidisciplinary academic research, innovation and results: XIІІ International Scientific and Practical Conference. Prague, April 5–8, 2022. P. 539–542.

З грудня 2004 року по грудень 2007 року працювала перекладачем англійської мови спільного проєкту між Дитячим фондом ЮНІСЕФ та ОДКЛ. З вересня 2007 року по вересень 2021 року – перекладач англійської мови у відділі міжнародних зв’язків Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2021 року по теперішній час працює асистентом кафедри іноземних мов. Пройшла міжнародну програму наукового стажування “Nobel Laureates: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World” (з 3 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року).

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: oksana.rudnianyn@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Oksana Rydnianyn – PhD in Philology, Assistant Professor

 

Scientific Degree:

PhD in Philology, 2021, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

 

Employment:

Translator/Interpreter, 2004–2007, Project (between UNICEF and RCCH);

Translator/Interpreter, 2007–2021, International Relations Office, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Assistant Professor, September 2021–present, Department of Foreign Languages.