Магас Наталія Мирославівна / Nataliia Mahas

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, диплом спеціаліста ВА № 28479677, дата видачі 25.04.2006, спеціальність – Мова та література (англійська), кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.15 загальне мовознавство. У 2010 р. захистила дисертацію на тему ”Семантика та структурні типи речень з ментальними предикатами”, кандидат філологічних наук (диплом ДК № 066560, дата видачі 30.03.2011), а в 2014 вчене звання доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (атестат 12ДЦ № 039190, дата видачі 26.06.2014, Атестаційна колегія, рішення № 5/02-Д від 26.06.2014). На кафедрі іноземних мов працює з 2011 р.

 1. Магас Н.М. Ментальні предикати в системі семантичних компонентів речення: Розділ колективної монографії «Предикат у структурі речення». – Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. – C. 31-51.
 2. Магас Н.М. Ментальні предикати української та англійської мов: Розділ колективної монографії «Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов». – Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2015. – C. 38-57.
 3. Магас Н. у співавторстві з Воробець О. REPRESENTATION OF REALITY AND IRREALITY IN POLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES: COMPARATIVE STUDY // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – p. 112-129.
 1. Кандидат філологічних наук, диплом ДК № 066560, дата видачі 30.03.2011, Атестаційна колегія, рішення № 33-06/3 від 30.03.2011, спеціальність (10.00.01) українська мова

 

 1. Доцент кафедри іноземних мов, атестат 12ДЦ № 039190, дата видачі 26.06.2014, Атестаційна колегія, рішення № 5/02-Д від 26.06.2014

 

 1. 2011 р. – сертифікат про дистанційне десятитижневе онлайн стажування ‘English for Specific Purposes (ESP): Best Practices’ (Англійська мова професійного спрямування: найкращий досвід), яке проходило на базі американського інституту англійської мови департаменту лінгвістики в університеті Орегону.

 

 1. 2013 р. – сертифікат про дистанційне десятитижневе онлайн стажування ‘Critical Thinking at English Classes’ (Критичне мислення на заняттях з англійської мови) за рахунок отриманої стипендії на навчання, яку виділив державний департамент США, на базі американського інституту англійської мови департаменту лінгвістики в університеті Орегону.

 

 1. 2017 р. – Стажування на тему «Особливості викладання англійської мови професійного спрямування» на кафедрі іноземних мов в ІФНТУНГ.
 2. 01/06/2017 – 31/07/2016 – міжнародне наукове стажування у відділі “Artes Liberales”, Варшавський університет, Польща.

 

 1. 08/07/2018 – 14/07/2018 – участь у літній школі з педагогічної майстерності в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» та проходженням 36 годинного курсу СiVELT: Language of ESP (with ESP essentials components).

 

 1. 25-27/10/2018 Участь в осінній школі «Варіативність у корпусі мови» (Autumn School “Variation in Language Corpora”), університет Гумбольдта, Берлін, Німеччина.

 

 1. 01/09/2017 – 31/09/2020 старший науковий співробітник, тема «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект», грант для молодих вчених Міністерства освіти і науки України.
 2. 01/09/2018 – 30/06/2019 – Диплом Східних Європейських Студій Варшавського університету про успішне проходження міжнародного науково-педагогічного стажування для молодих науковців від уряду Польщі, що проходило у Гданському університеті, філологічний факультет, відділ американістики.
 3. Certificate of Attendance Oxford Professional Development Conference (1st-2nd of March, 2019).
 4. Certificate of Achievement online course English for Healthcare, King’s College London (27th of March, 2020).
 5. Certificate of Achievement online course How to teach online: providing continuity for students, Future Learn (9th of April, 2020).

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: nataliia.mahas@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Magas Nataliya Myroslavivna, PhD in Philology, associate professor.

In 2006 graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2006-2009 – postgraduate studies (10.02.15 General Linguistics). Thesis “Semantics and syntactical structures of the sentences with mental predicates” (2011).

Author of more than 40 scientific publications, co-author of 3 international monographs: “Predicate in the sentence structure” (2011, Kyiv; Ivano-Frankivsk; Warsaw), Contrastive typological studies: Ukrainian among the related languages (2015, Kyiv; Ivano-Frankivsk; Warsaw), New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries” (2019, Riga, Latvia).

Research Interests: semantics, syntax, contrastive and comparative linguistics, cognitive linguistics, pragmatics, ESP methodology.