Магас Наталія Мирославівна / Nataliia Mahas

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, диплом спеціаліста ВА № 28479677, дата видачі 25.04.2006, спеціальність – Мова та література (англійська), кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.15 загальне мовознавство. У 2010 р. захистила дисертацію на тему ”Семантика та структурні типи речень з ментальними предикатами”, кандидат філологічних наук (диплом ДК № 066560, дата видачі 30.03.2011), а в 2014 вчене звання доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (атестат 12ДЦ № 039190, дата видачі 26.06.2014, Атестаційна колегія, рішення № 5/02-Д від 26.06.2014). На кафедрі іноземних мов працює з 2011 р.

 1. Магас Н.М. Ментальні предикати в системі семантичних компонентів речення: Розділ колективної монографії «Предикат у структурі речення». – Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. – C. 31-51.
 2. Магас Н.М. Ментальні предикати української та англійської мов: Розділ колективної монографії «Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов». – Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2015. – C. 38-57.
 3. Магас Н. у співавторстві з Воробець О. REPRESENTATION OF REALITY AND IRREALITY IN POLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES: COMPARATIVE STUDY // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – p. 112-129.
 1. Кандидат філологічних наук, диплом ДК № 066560, дата видачі 30.03.2011, Атестаційна колегія, рішення № 33-06/3 від 30.03.2011, спеціальність (10.00.01) українська мова

 

 1. Доцент кафедри іноземних мов, атестат 12ДЦ № 039190, дата видачі 26.06.2014, Атестаційна колегія, рішення № 5/02-Д від 26.06.2014

 

 1. 2011 р. – сертифікат про дистанційне десятитижневе онлайн стажування ‘English for Specific Purposes (ESP): Best Practices’ (Англійська мова професійного спрямування: найкращий досвід), яке проходило на базі американського інституту англійської мови департаменту лінгвістики в університеті Орегону.

 

 1. 2013 р. – сертифікат про дистанційне десятитижневе онлайн стажування ‘Critical Thinking at English Classes’ (Критичне мислення на заняттях з англійської мови) за рахунок отриманої стипендії на навчання, яку виділив державний департамент США, на базі американського інституту англійської мови департаменту лінгвістики в університеті Орегону.

 

 1. 2017 р. – Стажування на тему «Особливості викладання англійської мови професійного спрямування» на кафедрі іноземних мов в ІФНТУНГ.
 2. 01/06/2017 – 31/07/2016 – міжнародне наукове стажування у відділі “Artes Liberales”, Варшавський університет, Польща.

 

 1. 08/07/2018 – 14/07/2018 – участь у літній школі з педагогічної майстерності в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» та проходженням 36 годинного курсу СiVELT: Language of ESP (with ESP essentials components).

 

 1. 25-27/10/2018 Участь в осінній школі «Варіативність у корпусі мови» (Autumn School “Variation in Language Corpora”), університет Гумбольдта, Берлін, Німеччина.

 

 1. 01/09/2017 – 31/09/2020 старший науковий співробітник, тема «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект», грант для молодих вчених Міністерства освіти і науки України.
 2. 01/09/2018 – 30/06/2019 – Диплом Східних Європейських Студій Варшавського університету про успішне проходження міжнародного науково-педагогічного стажування для молодих науковців від уряду Польщі, що проходило у Гданському університеті, філологічний факультет, відділ американістики.
 3. Certificate of Attendance Oxford Professional Development Conference (1st-2nd of March, 2019).
 4. Certificate of Achievement online course English for Healthcare, King’s College London (27th of March, 2020).
 5. Certificate of Achievement online course How to teach online: providing continuity for students, Future Learn (9th of April, 2020).

Член польського товариства  “Towarzystwo Kultury Polskej iminiea Stefana Batorego”

Член громадської організації “Орієнтири сталого розвитку”

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: nataliia.mahas@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника