Кецик-Зінченко Уляна Василівна / Uliana Ketsyk-Zinchenko

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 31 жовтня 1974 р. у м. Болехів. Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2006 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 50 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: методика навчання і викладання іноземних мов, когнітивна лінгвістика, країнознавство, методика викладання англійської мови як другої іноземної.

 

  1. Кецик-Зінченко У. Вплив англомовних фахових текстів на вивчення термінологічної лексики студентами немовних факультетів // Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський нац. університет ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ. 2019. Випуск 16. С. 198 – 204.
  2. Кецик-Зінченко У. Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич. № 9 (176) вересень 2019. С.  101-108.
  3. Кецик У.В. Когнітивно-комунікативний підхід до викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 575. Педагогіка та психологія. Зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 83-89.
  4. Кецик У. В. Професійно-орієнтоване навчання іноземній мові на немовних факультетах ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Спецвип.11. – Ч. ІІ. – Слов’янськ: ДВНЗ ДДПУ, 2012. – С. 204 – 211.
  5. Кецик У.В. Професійно-педагогічні уміння викладача іноземної мови // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Спецвип. 5. – Ч. 1. – Слов’янськ: СДПУ. – 2010. – С. 174 – 181.
  6. Кецик У.В. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип.11. – Ужгород, 2007. – С. 52 – 53.
  7. Кецик У.В. Learn and Enjoy English. Посібник з англійської мови для студентів І курсу педагогічних спеціальностей. – Івано-Франківськ: Берегиня, 2008. – 136 с.
  8. Кецик У.В., Остапчук Я.В. Англійська мова: навчальний посібник для студентів спеціальностей “Дизайн” і “Декоративно-прикладне мистецтво” . – Івано-Франківськ: Територія друку, 2012. – 164 с.
  9. Кецик У.В. Англійська мова: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 122 с.
  10. Кецик-Зінченко У.В. Практичний курс англійської мови. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – 146 с.

1992 – 1997 навчання у Тернопільському державному педагогічному інституті

1997 – 2001 працювала викладачем у Тернопільському ПТУ №10

2001 – 2004 навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

2005 – Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

З 2004 працювала на посаді  асистента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2006 працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Автор понад 50 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Займається проблемами методики навчання і викладання англійської мови.

Керівник гуртка “Англійська мова наукового та ділового спілкування” для студентів 2 освітнього рівня педагогічного факультету.

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури».

 

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: uliana.ketsyk-zinchenko@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника