Нич Оксана Богданівна/ Oksana Nych

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 24 квітня 1981 року в місті Івано-Франківську.

З 1987 по 1994р. навчалася в Івано-Франківській середній школі №19, а згодом – в школі-ліцеї №23.

Впродовж 1998 – 2005 рр. – студентка   факультету романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мови та літератури.  Під час навчання в університеті у 2003 році проходила стажування в Лондоні.

У грудні 2019 року отримала атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор  понад 30 наукових та навчально-методичних праць та статей з індексом цитування Web of Science .

Коло наукових інтересів: міграційні процеси, сімейне виховання, українська діаспора, інтеграційні процеси в Європі.

 

Нич О. Б. Роль школи в сімейному вихованні українців США / Нич Оксана //Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. − Вип. 35. – C. 56–59.Нич О.Б. Передумови формування української діаспори: історичні та політико-правові аспекти / Нич Оксана // Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2011. − Вип. 574. − C. 99–108.

Нич О. Б. Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США / Оксана Нич // Вісник Уманського державного університету. – Умань, 2012. – С. 92–98.

Нич О. Б. Проблеми морально-релігійного виховання дітей у сім’ях українських емігрантів / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 36. – C. 80–86.

Нич О. Б. Проблеми національного виховання дітей у сім’ях українських емігрантів / Нич Оксана Богданівна // Вісник національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 67–75.

Нич О. Б. Педагогічний всеобуч батьків – основа сімейного виховання дітей в українській діаспорі США / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 39. – C. 102–106.

Нич О. Б. Іван Гончаренко про умови доброго сімейного виховання дітей в українській діаспорі США / Нич Оксана // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2014. – №11. – C. 100–104.

Нич О.Б. Проблеми ціннісних орієнтацій у сімейному вихованні української еміграції в США у спадщині Володимира Мацьківа / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 38. – С. 100 – 107.

Nych Oksana. The main conditions of forming Ukrainian Diaspora in the USA / O.В.Nych // Theoretical and Applied sciences in the USA. – New York, 2015. – P. 54–60.

Нич О.Б. Основні засади функціонування батьківської просвіти в українській діаспорі США / О. Б. Нич // Вища освіта України в контексті інтеграцій до європейського освітнього простору.- Переяслав-Хмельницький, 2016.-  Том 1(69).- С.129-135

Нич О.Б. Педагогічні умови сімейного виховання дітей в українській діаспорі США: історичний аспект/ О. Б. Нич // Вища освіта України в контексті інтеграцій до європейського освітнього простору.- Переяслав-Хмельницький , 2016.-  Том 7(67).- С.69-76

Нич О.Б.   Батьківська просвіта як соціокультурний феномен української діаспори США / О. Б. Нич // Педагогічні науки.- Кропивницький, 2017.- Випуск 150.- С.178-183

Викладацьку роботу розпочала з 2006 р., працюючи асистентом кафедри іноземних мов Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія” та з 2009 асистентом кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Захистила підготовлену під керівництвом професора Неллі Лисенко кандидатську дисертацію на тему “Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” (2015).

Впродовж роботи на кафедрі викладає практичні заняття з іноземної мови для різних спеціальностей: міжнародні відносини, міжнародна економіка, прикладна математика та програмування, початкова та дошкільна освіта, дизайн, прикладне мистецтво та ін.

Брала учась у багатьох міжнародних та вітчизняних конференціях. У січні  2017 року пройшла стажування в Польщі в рамках “ Innovative Technologies in Science and Education: Europian Experience”.

Пройшла курси підвищення кваліфікації на платформах Coursera і Prometeus (Медіаграмотність для освітян, Освітні інструменти критичного мислення). Взяла участь у вебінарах: Teaching through the Covid-19 pandemic, Useful Apps and Tips for Teaching Students and Kids; Використання інноваційних медіаресурсів в освітній діяльності педагога; Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави; Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні; Використання сучасних інтерактивних технологій для ефективного опанування англійської; Як цікаво розпочати урок англійської мови? Ефективні вправи, які не потребують підготовки; Смартфон як один із інструментів урізноманітнення навчання в сучасному освітньому просторі; Новий погляд на улюблені ігри для розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови.

В 2021 році проходила стажування на тему «Новітні технології та інновації у ВНЗ. Дистанційна освіта – виклик сьогодення» в Івано-Франківському національному медичному університеті, метою якого було ознайомитися із застосуванням новітніх технологій для проведення практичних занять з англійської мови на платформах дистанційного навчання.

В 2023 році працювала перекладачем у соціальному департаменті та відділі по роботі з українськими біженцями в республіці Ірландія , де мала можливість практикувати англійську мову з її носіями.

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: oksana.nych@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника