Нич Оксана Богданівна/ Oksana Nych

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Народилася 24 квітня 1981 року в місті Івано-Франківську. З 1987 по 1994р. навчалася в Івано-Франківській середній школі №19, а згодом – в школі-ліцеї №23. Впродовж 1998 – 2005 рр. – студентка   факультету романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мови та літератури.  Під час навчання в університеті у 2003 році проходила стажування в Лондоні.

Нич О. Б. Роль школи в сімейному вихованні українців США / Нич Оксана //Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. − Вип. 35. – C. 56–59.Нич О.Б. Передумови формування української діаспори: історичні та політико-правові аспекти / Нич Оксана // Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2011. − Вип. 574. − C. 99–108.

Нич О. Б. Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США / Оксана Нич // Вісник Уманського державного університету. – Умань, 2012. – С. 92–98.

Нич О. Б. Проблеми морально-релігійного виховання дітей у сім’ях українських емігрантів / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 36. – C. 80–86.

Нич О. Б. Проблеми національного виховання дітей у сім’ях українських емігрантів / Нич Оксана Богданівна // Вісник національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 67–75.

Нич О. Б. Педагогічний всеобуч батьків – основа сімейного виховання дітей в українській діаспорі США / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 39. – C. 102–106.

Нич О. Б. Іван Гончаренко про умови доброго сімейного виховання дітей в українській діаспорі США / Нич Оксана // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2014. – №11. – C. 100–104.

Нич О.Б. Проблеми ціннісних орієнтацій у сімейному вихованні української еміграції в США у спадщині Володимира Мацьківа / Нич Оксана // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 38. – С. 100 – 107.

Nych Oksana. The main conditions of forming Ukrainian Diaspora in the USA / O.В.Nych // Theoretical and Applied sciences in the USA. – New York, 2015. – P. 54–60.  Нич О.Б. Основні засади функціонування батьківської просвіти в українській діаспорі США / О. Б. Нич // Вища освіта України в контексті інтеграцій до європейського освітнього простору.- Переяслав-Хмельницький, 2016.-  Том 1(69).- С.129-135 Нич О.Б. Педагогічні умови сімейного виховання дітей в українській діаспорі США: історичний аспект/ О. Б. Нич // Вища освіта України в контексті інтеграцій до європейського освітнього простору.- Переяслав-Хмельницький , 2016.-  Том 7(67).- С.69-76  Нич О.Б.   Батьківська просвіта як соціокультурний феномен української діаспори США / О. Б. Нич // Педагогічні науки.- Кропивницький, 2017.- Випуск 150.- С.178-183

Викладацьку роботу розпочала з 2006 р., працюючи асистентом кафедри іноземних мов Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія” та з 2009 асистентом кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Захистила підготовлену під керівництвом професора Неллі Лисенко кандидатську дисертацію на тему “Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” (2015).

Впродовж роботи на кафедрі викладає практичні заняття з іноземної мови для різних спеціальностей: міжнародні відносини, міжнародна економіка, прикладна математика та програмування, початкова та дошкільна освіта, дизайн, прикладне мистецтво та ін.

Автор  22 наукових та навчально-методичних праць, 1 у  міжнародному збірнику з індексом цитування Web of Science .

Брала учась у багатьох міжнародних та вітчизняних конференціях. У січні  2017 року пройшла стажування в Польщі в рамках “ Innovative Technologies in Science and Education: Europian Experience”.

У грудні 2019 року отримала атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов.

Коло наукових інтересів: міграційні процеси, сімейне виховання, українська діаспора, інтеграційні процеси в Європі.

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: oksana.nych@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Nych Oksana Bogdanivna was born in Ivano-Frankivsk. She graduated from the  Precarpathian National University and got the qualification of philologist and teacher of the English and German language and literature. Nych Oksana has been working at the chair of foreign languages since 2010. She was a post graduate student from 2010 till 2014. In November 2015 she defended the thesis : «Family education of primary school aged children in the USA Ukrainian diaspora (late ХХ – early ХХІ centuries)».

The scientific interests include migration processes, family education, Ukrainian diaspora.