Мельник Наталія Мирославівна / Nataliia Melnyk

 

 

 

                         асистент кафедри іноземних мов

 

 

 

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Дата народження 26.01.1984 р.

Посада асистент

Науковий ступінь

Вчене звання

Освіта:

2000 р. – закінчила Снятинську гімназію імені Антона Лотоцького.

2000-2005 рр. – навчалася на факультеті романо-германської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2005 р. – закінчила Прикарпатський національний університет за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури; німецької мови та літератури.

2021 р. – закінчила аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 19.00.05 “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи”, працює над дисертацією за темою “Вплив професійної молодіжної спільноти на формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців.” ,науковий керівник – д.пс.н., професор Пілецька Л.С.)

Працевлаштування:

2005-2008 рр. – асистент кафедри іноземних мов та країнознавства в Інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

вересень 2008 – понині – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси:

міжкультурна комунікація

методика викладання англійської мови

дистанційне навчання

перекладознавство

соціально-психологічна компетентність майбутніх фахівців

Наукові стажування

  1. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський курс: Нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності” у формі самоосвіти тривалістю 180 годин або 6 кредитів ECTS (з них 15 годин інклюзивної освіти /0,5 кредиту ECTS). Отримано сертифікат №5516 Міжнародного освітнього гранту №EG/U/21-22/10/01 від International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Jerusalem-Beijing) та присвоєно кваліфікацію: “Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО” та “Міжнародний вчитель/викладач”.

Програма відбувалася онлайн з 3 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року.

  1. (30 академічних годин або 2 кредит ECTS) “Цифрові інструменти Google для освіти”. Навчання відбулося з 05 по 18 вересня 2022 року (дистанційно). ТОВ Академія цифрового розвитку.

У жовтні 2022 році взяла участь у програмі підтримки “Поруч”: “Навчання технік зцілення для батьків осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, які працюють з дітьми”. Реалізується за підтримки представництва Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) в Україні.

Володіння мовами: українська, англійська, французька, російська.

 

 

Основні публікації:

  1. Микитюк Н.М. Роль об’єднань громадян у формуванні політичної і правової культури молоді. Правове життя сучасної України, 2011. Одеса:ПП”Фенікс”. С.240-241.
  2. Микитюк Н.М. Формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців в контексті професійної молодіжної спільноти. Теоретичні і прикладні проблеми психологі,2012. Луганськ: Видавництво “Ноулідж”, №2(28). С.198-204.
  3. Микитюк Н.М. Соціально-психологічна компетентність особистості як предмет наукового аналізу. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2012. Луганськ: Видавництво “Ноулідж”. №3(29). С.209-214.
  4. Микитюк Н.М. Соціально-психологічні та соціокультурні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю; – Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2013. Луганськ: Видавництво “Ноулідж”. №3(32). С.168-173.
  5. Микитюк Н.М. Процес формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців гуманітарної сфери у молодіжній спільноті. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2014. Луганськ: Видавництво “Ноулідж”. №1(33). С.240-245.
  6. Микитюк Н.М. Молодіжна спільнота як чинник формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців. Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: / Видавництво: “Ноулідж” С.147-149.
  7. Микитюк Н.М. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців у молодіжній спільноті. Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: / Видавництво: “Ноулідж” С.117-119.
  8. Мельник Н. М. Теоретичний аспект впливу дистанційного навчання на формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів немовних спеціальностей. Закарпатські філологічні студії: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. №18. С.125 -129.

 

 

Діяльність:

Мельник Н.М. веде сторінку кафедри в соціальній мережі Instagram.

Постійно оновлює силабуси, намагається урізноманітнити та осучаснити навчальний процес.

Регулярно проходить курси на Udemy, Coursera, Edera, Prometheus, бере участь у  вебінарах від Green Country, D’Internal Education, British Council та ін., де висвітлюються сучасні методики викладання, ділиться набутими знаннями та навиками зі студентами.

Пройшла курс з носіями мови “Conversational English Dynamics Online Program” (offered in accordance with international standards of English as a second language). (09-13 січня 2023 р.)

COURSERA: ”Improving Content Mastery with Quizlet”, “Speak English Professionaly: In Person, Online and On the Phone”, “Preparation for Job Interviews”, “Engage and Assess Students with Quizizz”.

UDEMY: “English Phrasal Verbs Launch:Upgrade Your Speaking”, “The Rhythm and Melody of American English: Part 1”, “English Punctuation Made Easy”, “English Speaking Patterns Mastery: Upgrade Your English”, “Work from Home: Productivity and Time Management Techniques”, “Elearning: How to Create an Online Elearning Course”, “Teach Online:How to Create In-Demand Online Courses”,“English for IT-Professionals”, ”English Grammar Launch Advanced:Upgrade Your Speaking”, “Building Your English Brains”, “Critical Thinking Strategies for Better Decisions”, “Advanced Level Psychology-ACCREDITED CERTIFICATE”, “English Speaking Course. Speak English Slang and Idioms.ESL.”, “English Speaking Intensive Course”, “Speak Like a Pro. Public Speaking for Professionals”, “Social Media Content Creation:Canva Begginer to Advanced”, “English Pronunciation Made Easy”, “Business English:Easy English for Meetings”, “Business English Course for ESL Students”.

PROMETHEUS: “Business English”, “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”.

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

 

Контакти:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра іноземних мов

Вул.Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел.(0342) 596-140

Email:

nataliia.melnyk@pnu.edu.ua

 

Nataliia Melnyk,

English Instructor

Born: 26 January 1984

Citizenship: Ukrainian

Education:

2000-2005 – student of the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (English)”

Employment:

Foreign Language Department,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

English Instructor, September 2008 – present

Research Interests:

Intercultural Communication

Methods of Foreign Language Teaching

Distant Studies

Translation Studies

Future Specialists’ Social and Psychological Competence.

Teaching:

Practical Course of English

Basics of Scientific Communication in a Foreign Language

Publications: scientific articles, teaching materials, reports.