Карпенко Ганна Миронівна / Hanna Karpenko

кандидат психологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 1996 році закінчила факультет романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і здобула кваліфікацію “Філолог-германіст, викладач англійської та німецької мов”. У 2008–2012 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія.  У 2015 р. захистила дисертацію у Київському університеті імені Бориса Грінченка на тему ”Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах)”, у цьому ж році здобула науковий ступінь кандидата наук. На кафедрі іноземних мов працює з 2003 р.

 1. Stynska, V. ., Potapchuk, T. ., Prokopiv, L. ., Prymachok, L., Rusyn, H. ., & Karpenko, H. . (2021). Social support for the family that brings up the disabled child is the tool of social policy of Ukraine. Laplage in Journal, 7(3), p.473-478. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731333p.473-478  
 2. Карпенко Г. М. Англомовне середовище – шлях до ефективного опанування мови. Science and Education a New Dimension. Philology, VII(60), Issue: 204, 2019. P. 42–43.
 3. Jawad F., Karpenko H., Zagorodnyuk A. Algebras generated by special symmetric polynomials on l(1). Carpathian Mathematical Publications 2019, T.11, №2, 335–344 (Web of Science)
 4. Карпенко Г. М. Експресивна лексика сучасного англійського слогана в рекламі. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 1. Ужгород, 2019. C.106–110.
 5. Hanna Karpenko. Humor as a Part of Interpersonal Communication. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.Vol. No 1 (2017). – p. 195 – 199.
 6. Hanna Karpenko. Verbal means of persuasion in English advertising. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.Vol. 3, No 2–3 (2016), P. 84–87.
 7. Карпенко Г.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності в контексті майбутньої професійної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2016. Вип. 4. С. 105– 109.

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю “Іноземні мови” (1996).

З 1996 по 2008 рр. працювала вчителем англійської мови в СЗШ №11 м. Івано-Франківськ. Була керівником гуртка спрямованого на метод проектів як один з шляхів формування комунікативної компетентності учнів.

З 2003 по 2008 рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

У 2008 р. перейшла працювати на повну ставку асистентом кафедри іноземних мов та вступила в аспірантуру. У 2015р. захистила дисертацію на тему “Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у ВНЗ)” у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

З 2015 p. працює викладачем англійської мови за сумісництвом у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Cтефаника”.

З 26 лютого 2020р. – доцент кафедри іноземних мов.

Чотири роки поспіль є членом журі Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді.

На даний час обіймає посаду доцента кафедри іноземних мов. За роки роботи в університеті бере участь в українських та зарубіжних конференціях, була координатором проекту Британської Ради “Англійська мова для університетів” від кафедри.

Автор   40   наукових праць, з них 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичні посібники, 18 статей ( в українських та зарубіжних виданнях), 19 матеріалів  тез  на конференціях.

Нагороди та відзнаки:

 • Грамота за вагомі заслуги в розвитку національної освіти та за добру підготовку учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад (2007);
 • Подяка НВК “ЗШЛ №23 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника” за активну життєву позицію, небайдуже ставлення до проблем школи (2012);
 • Подяка Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за високий рівень організації і проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2016 – 2019);
 • Подяка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за сумлінну працю та високий професіоналізм (2018).

 

Громадська діяльність:

Член Громадської організації  “Дружина воїна”

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

Науковий консультант Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей

 

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: hanna.karpenko@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

In 1991 – 1996  studied  at the Faculty of Romance-Germanic Philology of Vasyl Stefanyk Precarpathian University.

In 1996 – 2008 worked as a teacher of English at school № 11 and was the head of a school English club oriented to Project Method as one of the ways of forming students’ communicative competence.

In 2003 – 2008 worked as a part-time teacher of English at Foreign Languages  Department of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2008 was enrolled to the staff of Foreign Languages Department as an assistant.

In 2008 –2012 was a postgraduate at the same university.

In 2015 defended her thesis entitled “Psychological and pedagogical peculiarities of educational dialogue as a means of optimization of learning foreign languages (based on English teaching material in higher educational establishments)” at Borys Grinchenko Kyiv University.

In 2015 – 2021 worked as a part-time teacher of English at Ivano-Frankivsk college of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since February, 26 2020 – Associate Professor of the Department of Foreign Languages.

In 2015 –2019 was a member of the jury of Ivano-Frankivsk Junior Academy of Sciences of Student Youth.

The author of several methodical textbooks and a number of scientific articles, and the coordinator of The English for Universities Project organized by British Council.

Hanna was awarded with certificates for her outstanding achievements in the development of national education and for her excellent preparation of students for the All-Ukrainian Subject Olympiads.

Scientific interests: modern approaches to teaching English, the development of foreign language professional communicative competence.