Карпенко Ганна Миронівна / Hanna Karpenko

кандидат психологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1996 році закінчила факультет романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і здобула кваліфікацію “Філолог-германіст, викладач англійської та німецької мов”. У 2008–2012 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія.  У 2015 р. захистила дисертацію у Київському університеті імені Бориса Грінченка на тему ”Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах)”, у цьому ж році здобула науковий ступінь кандидата наук. На кафедрі іноземних мов працює з 2003 р.

 1. Stynska, V. ., Potapchuk, T. ., Prokopiv, L. ., Prymachok, L., Rusyn, H. ., & Karpenko, H. . (2021). Social support for the family that brings up the disabled child is the tool of social policy of Ukraine. Laplage in Journal, 7(3), p.473-478. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731333p.473-478  
 2. Карпенко Г. М. Англомовне середовище – шлях до ефективного опанування мови. Science and Education a New Dimension. Philology, VII(60), Issue: 204, 2019. P. 42–43.
 3. Jawad F., Karpenko H., Zagorodnyuk A. Algebras generated by special symmetric polynomials on l(1). Carpathian Mathematical Publications 2019, T.11, №2, 335–344 (Web of Science)
 4. Карпенко Г. М. Експресивна лексика сучасного англійського слогана в рекламі. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 1. Ужгород, 2019. C.106–110.
 5. Hanna Karpenko. Humor as a Part of Interpersonal Communication. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.Vol. No 1 (2017). – p. 195 – 199.
 6. Hanna Karpenko. Verbal means of persuasion in English advertising. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.Vol. 3, No 2–3 (2016), P. 84–87.
 7. Карпенко Г.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності в контексті майбутньої професійної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2016. Вип. 4. С. 105– 109.
 8. Dynamics of balance indicators, activities of daily living, and quality of life of elderly suffering from Parkinson's disease and frailty after proximal humerus fracture following physiotherapeutic functional training. Source: Journal of Medicine and; Life . Jan 2022, Vol. 15 Issue 1, p98-103. 6p. (Web of Science)
 9. Карпенко Г.М. “Педагогічні умови застосування гри на уроці англійської мови”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Германістика та міжкультурна комунікація. Вип.1. Херсон, 2022. С. 49-54
 10. Карпенко Г. М. Підвищення іншомовної комунікативної компетентності школярів в умовах війни. Науковий вісник ХДУ. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. Херсон, 2023. № 1. С. 150–154. URL: https://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/issue/view/24
 11. Карпенко Г.М. Роль фільмів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності школярів. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк, 2023. Вип. 1. С. 128–132.
  URL: http://www.academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/view/20
 12. Карпенко Г. М. Мотивація вивчення англійської мови під час війни. Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 21 берез. 2023р. Ч. 1. С. 39-40. URL: http://www.economics.in.ua/2023/04/actual-problems-of-science-education.html
 13. Карпенко Г.М. Поняття конфліктного дискурсу: Лінгвістичний аспект. Психолінгвістичні засади етикетного та конфліктного дискурсу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 вересня 2023 року). м. Івано-Франківськ. С. 52–54.

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю “Іноземні мови” (1996).

З 1996 по 2008 рр. працювала вчителем англійської мови в СЗШ №11 м. Івано-Франківськ. Була керівником гуртка спрямованого на метод проектів як один з шляхів формування комунікативної компетентності учнів.

З 2003 по 2008 рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

У 2008 р. перейшла працювати на повну ставку асистентом кафедри іноземних мов та вступила в аспірантуру. У 2015р. захистила дисертацію на тему “Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у ВНЗ)” у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

З 2015 p. працює викладачем англійської мови за сумісництвом у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Cтефаника”.

26.02.2020 – отримала наукове звання, доцент

2020-2023  науковий консультант Івано-Франківського обласного центру
соціально-психологічної реабілітації дітей.

10.03.2023 – член громадської організації “Всеукраїнська асоціація українських
германістів” м. Львів. (№ 1479)

З 2020 – керівник секції англійської мови Івано-Франківської МАНУМ, член журі Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді.
Переможці: Федорович Олександр (2021), Кружинська Юлія-Іванна (2023),
Дубковецька Ангеліна (2024).

На даний час обіймає посаду доцента кафедри іноземних мов. За роки роботи в університеті бере участь в українських та зарубіжних конференціях, була координатором проекту Британської Ради “Англійська мова для університетів” від кафедри.

Автор   40   наукових праць, з них 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичні посібники, 18 статей ( в українських та зарубіжних виданнях), 19 матеріалів  тез  на конференціях.

Нагороди та відзнаки:

 • Грамота за вагомі заслуги в розвитку національної освіти та за добру підготовку учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад (2007);
 • Подяка НВК “ЗШЛ №23 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника” за активну життєву позицію, небайдуже ставлення до проблем школи (2012);
 • Подяка Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за високий рівень організації і проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2016 – 2019);
 • Подяка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за сумлінну працю та високий професіоналізм (2018).

Громадська діяльність:

Член Громадської організації  “Дружина воїна”

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

Науковий консультант Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Міжнародне Стажування
3-денний навчальний курс “Викладання та навчання у важкі часи” (30 год). (м. Вроцлав, Польща з 06.06.23-08.06.23). Проведений фахівцями Британської Ради за підтримки МОН України у рамках глобальної програми Британської Ради “Language for Resilience”

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: hanna.karpenko@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника