Круглий стіл “Sole Proprietorship & Partnership in my Region”

18 жовтня 2023 року в групі ПУА-11 (Публічне управління та адміністрування, доц. Алла Бойчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) був проведений круглий стіл на тему “Sole Proprietorship & Partnership in my Region”. Учасники круглого столу, студенти групи, мали можливість прослухати доповіді одногрупників на теми, присвячені організації бізнесу в Івано-Франківському регіоні, а саме таким видам як одноосібна приватна власність та партнерство.

Варто зазначити, що Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. Тому дуже важливо, щоб майбутні фахівці у сфері публічного управління та адміністрування,  як ніхто інший, були обізнані в питаннях організації бізнесу, володіли управлінськими та комунікативними навичками. Обговорення  доповідей англійською мовою дає можливість розвивати критичне мислення, навички міжособистісного спілкування, мистецтво публічних виступів, реалізувати власний потенціал, вирішувати інтелектуальні завдання за допомогою власної креативності.

 

Business Association Ivano-Frankivsk

Company Webmil Web-production

Construction company

Lumiere The history of the oldest cinema in Ivano-Frankivsk

VSGROUP consulting company (Чуфус Уляна)