НДР кафедри іноземних мов

ТЕМА НДР КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Зміст іншомовного навчання у спектрі професійної комунікації: мовознавчий, літературознавчий, перекладознавчий та
психолого-педагогічний аспекти.

Номер державної реєстрації НДР: 0124U002585

Мета НДР: Розробка та впровадження організаційних, науково-практичних та методичних рекомендацій з метою формування засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до іншомовної професійної міжкультурної комунікації та
саморозвитку в умовах глобалізації.

Дата реєстрації: 29-03-2024

                  

Участь викладачів кафедри у науково-дослідних проектах

1. Міжнародна програма академічної мобільності. Проект «Німецькомовна рецепція творчості Івана Франка». Результатом участі в програмі стали підготовка та підписання договору про співпрацю між Європейським університетом Віадріна та Прикарпатським університетом. 2022-2023 та 2023-2024 н.р. (Василь Ткачівський – учасник).

 

2. Міжнародний проект ECHO® (Extension for Community Healthcare Outcomes / Розповсюдження результатів охорони здоров’я в громаді). Проект в Україні розпочав роботу в листопаді 2020 року, після підписання відповідних договорів між  Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ECHO-Інститутом Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center).  (Оксана Руднянин – менеджер комунікацій Проєкту ECHO в Україні, перекладач). https://cbt.pnu.edu.ua/echo/

 

3. Міжнародний проект «Англійська для університетів» (English for Universities), який спрямований на те, щоб допомогти українським закладам розвинути стійкий потенціал для викладання англійської мови, запровадити стандарти в університетах і покращити викладання та вивчення мови, щоб створити більше можливостей для ефективної участі в ініціативах міжнародного співробітництва (2014-2019, Ганна Карпенко – учасник та координатор проекту від кафедри іноземних мов). https://www.britishcouncil.org.ua/en/teach/projects/english-universities

 

4. Науковий проект «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект». Грант для молодих вчених Міністерства освіти і науки України, номер державної реєстрації 0117U003724. Мета наукової теми полягає в розробці теоретичних та прикладних положень семантичного синтаксису української мови в транслінгвістичному аспекті на матеріалі української, англійської, німецької, французької, польської мов з інтерактивним електронним додатком (тематичний інтернет-сайт «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект»).  (01/09/2017 – 31/09/2020, Наталія Магас  – співавтор та  старший науковий співробітник наукового проекту). https://projects.pnu.edu.ua/category-philology/ukrainian-semantic-syntax/

 

5. Проєкт “COMSUS. Development of sustainable communications of Higher education institutions in social media” Erasmus + (project nº 2022-1-PL01-KA220-HED-000090164). 28.03.2024 – 20.06.2024. Учасники: Алла Бойчук, Ганна Карпенко, Наталія Мельник, Леся Шкледа.

 

Форми  наукової  діяльності викладачів кафедри

Написання підручників, навчальних посібників, словників, монографій, наукових статей у фахових вітчизняних і міжнародних журналах тощо;

участь викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях;

стажування викладацького складу кафедри в навчальних закладах України та зарубіжних країн;

наукове співробітництво із науковими установами, ЗВО у формі академічної мобільності, проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо;

залучення студентів до наукової роботи та ін.