Монолатій Тетяна Петрівна / Tetiana Monolatii

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong><strong>EN</strong>

Монолатій Тетяна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 19 грудня 1979 року в с. Середній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури, вчителя англійської мови.

Нагороди та відзнаки:

Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу створення на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2017 р.)

Одружена.

 1. Левицкая Т.П. (Монолатій Т.П.) Дихотомия  «отечество-чужбина», судьба «габсбургского мифа» и еврейский макрокосм в произведениях Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Четырнадцатая ежегодная международная конференция по иудаике: Тезисы. / Еврейская литература. Литературные и культурные контакты. – М.: «Сэфер», 2007. – С. 7-12. (0,4 д.а.)
 2. Левицька Т. (Монолатій Т.) Світ австрійського офіцерства у романі Йозефа Рота «Марш Радецького» / Тетяна Левицька // Лицарі рідного краю : січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції [Упор., наук. ред. І. Монолатія]. – Коломия : Вік ; Прикарпатський національний університет, 2007. – С. 197–208.
 3. Левицька Т. (Монолатій Т.). Ментальний ландшафт й уява України у творчості Йозефа Рота / Тетяна Левицька // Стосунки Сходу та Заходу України : суб’єкти, інтереси, цінності. Збірник наукових праць [Наук. ред. І. Ф. Кононов]. – Луганськ : Знання, 2007. – С. 297–307.
 4. Левицька Т.П. (Монолатій Т.П.). «Втеча без кінця» як базовий концепт художнього світовідображення Йозефа Рота / Т.П.Левицька // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Національний університет «Острозька академія» [Укл. Л.М. Коцюк, Н.А. Семенова]. – Вип. 8. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. – С. 409–422.
 5. Монолатій Т. Євреї прикордоння  у художніх творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Буковинський журнал [Гол. ред. М. Лазарук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – № 1. – С. 182–191.
 6. Монолатій Т. «Чужий» серед «своїх» : «єврейське» у творчості Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Буковинський журнал [Гол. ред. М.Лазарук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – № 4. – С. 185–193.
 7. Монолатій Т.П. Екзистенційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота «Йов» // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Філологія», серія «Літературознавство». – 2008. – C. 164–169.
 8. Монолатій Т. Парадиґматика етнічних образів у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Феномен пагранічча : польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ỹзаемаỹзбагачэнне [Пад ред. С. Кавалeва і І. Набытовыча]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 189–205.
 9. Монолатій Т. Поляки галицько-волинського пограниччя у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Ї : незалежний культурологічний часопис [Гол. ред. Т. Возняк]. – Ч. 52 : Польський усе-світ Галичини. – Львів : НГО «Ї», 2008. – С. 228–235.
 10. Монолатій Т. Негативні етнічні стереотипи в художньому творі (на прикладі прози Йозефа Рота) / Тетяна Монолатій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія [Гол. ред. кол. Ю. М. Бідзіля]. – Вип. 18. – Ужгород : УжНУ, 2008. – С. 36–40.
 11. Левицкая Т. (Монолатій Т.). Дихотомия «отечество – чужбина» : судьба «габсбургского» мифа и еврейский микрокосм в произведениях Йозефа Рота / Татьяна Левицкая // От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры [Отв. ред. В. Мочалова]. – М. : Книжники ; Текст, 2009. – С. 283–297.
 12. Монолатій Т. П. «Когнітивний універсум» Йозефа Рота: до проблеми генези художнього світовідображення письменника / Т. П. Монолатій // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. нац. лінгв. ун-т; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Голов. ред. І.В.Срібняк. – К., 2007–2008. – Вип. 2–3. – С. 237–244.
 13. Монолатій Т. Інтертекстуальна основа роману Йозефа Рота Йов / Тетяна Монолатій // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – Vol. IV [Studia Ingardeniana. Tom 1. Interpretacja tekstu literackiego; Red. tomu I. Nabytowych, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa]. – Lublin : Oddział PAN w Lublinie, 2009. – S. 151–160.
 14. Монолатій Т. Українські типи в художніх творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Україна, Галичина, Гуцульщина : історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю «Гуцульщина як історико-культурний феномен» [Упор., заг. наук. ред. І. Монолатія]. – Коломия : Вік ; Прикарпатський національний університет, 2009. – С. 115–118.
 15. Монолатій Т. Інтертекстуальність роману Йозефа Рота «Тарабас» / Тетяна Монолатій // Питання літературознавства. Науковий збірник / Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Гол. ред. О.В. Червінська]. – Вип. 80. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – С. 211–222.
 16. Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. В.Г. Матвіїшин]. Вип. 23–24. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2009 – 2010. – С. 207–211.
 17. Монолатій Т. Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота «Історія 1002-ї ночі» / Тетяна Монолатій // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови [Гол. ред. кол. Р. С. Помірко]. Вип. 18. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 203–210.
 18. Монолатій Т. Персоніфікація вірнопідданства у романі Йозефа Рота «Павутиння» / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. В.Г. Матвіїшин]. Вип. 27–28. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2010. – С. 345–351.
 19. Монолатій Т. Фікціоналізація дійсності у романі Йозефа Рота «Історія 1002-ї ночі» / Тетяна Монолатій // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Рівне, 2011. – Вип. 3 (1). www.univerua.rv.ua/VNS1-2011/Monolatiy%20T.P.pdf
 20. Монолатій Т. Роман Й. Рота «Бунт» як проблема вибору між індивідуальною революцією та приваттною ідентичністю / Тетяна Монолатій // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р.). – Івано-Франківськ : Лілея‑НВ, 2012. – С. 357–369.
 21. Монолатій Т. Символічна експресивність готелю як відображення повоєнного соціуму (за романом Йозефа Рота «Готель Савой») / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. С.І. Хороб]. Вип. 38–39. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2013. –  С. 303–308.
 22. Монолатій Т. Біблійний ґлокалізм як інтертекстуальність прози Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Spheres of Culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies [ed. by Ihor Nabytovych]. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2014. – Vol. VIII. – P. 237–249.
 23. Монолатій Т. Інтеркультурна семантика художнього вираження кризи доби у прозі Йозефа Рота / Т. Монолатій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. педаг. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; за ред. проф. М. Ткачука. – Т. : ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 356–366.
 24. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Марш Радецького» як інтертекст / Т. П. Монолатій // Прикарпатський вісник НТШ. Слово [Гол. ред. кол. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2(26). – С. 178–189.
 25. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Павутиння» як «можливе майбутнє» веймарської Німеччини / Т. П. Монолатій // Література та культура Полісся: зб. наук. пр. – Вип. 77. Серія «Філологічні науки» [Гол. ред. кол. Г. В. Самойленко], № 3. – Ніжин, 2014. – С. 102–113.
 26. Монолатій Т. П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота / Т. П. Монолатій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1127. – Серія «Філологія» [Гол. ред. кол. Ю. М. Безхутрий], вип. 71. – Харків, 2014. – С. 254–261.
 27. Монолатій Т. П. Біблійні префіґурації у творах Йозефа Рота «Левіатан» та «Антихрист» / Т. П. Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2014-2015. – Вип. 42–43. – С. 247–252.
 28. Монолатій Т. П. «Легенда про святого пияка» як метатекст біографії Йозефа Рота / Т. П. Монолатій // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIS 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції; відп. ред. Н. Я. Яцків. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. – С. 265–268.
 29. Монолатій Т. Особливості художньої компетенції автора (на прикладі інтертекстуальности прози Йозефа Рота) / Т. Монолатій // Spheres of Culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies [ed. by Ihor Nabytovych]. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2015. – Vol. Х. – P. 47–55.
 30. Монолатій Т. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Т. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 240 с.
 31. Монолатій Т. П. Німецька мова : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лілея‑НВ, 2015. – 56 с.
 32. Монолатій Т. П. Bücher, die um die Welt gingen : Тексти для читання німецькою мовою для студентів філологічних спеціальностей / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лілея‑НВ, 2015. –  64 с
 33. Монолатій Т. П. Інтеркультурний  дискурс творчості Йозефа Рота у контексті теорії літературної провінції / Т. П. Монолатій // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІI Міжн. наук. конф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 323‑326.
 34. Monolatij T. Paradigmatika etničkih likova u djelima Josepha Rotha / Tetjana Monolatij // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga) / Paščenko, Jevgenij, Fuderer Tetyana (ur.). – Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2017. – Str. 191-204.
 35. Монолатій  Т. П. Deutsch für Journalistikstudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика» / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 48 с.
 36. Монолатій  Т. П. Deutsch für Geografiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Географія», «Середня освіта (географія)», «Науки про Землю (географія)» / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені  Василя Стефаника, 2017. – 48 с.
 37. Монолатій Т. Йозеф Рот як журналіст і автор репортажів Polnisch‑russischerKrieg// Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2018. – Vol. 17. – P. 225–233.
 38. Монолатій Т. П. Deutsch für Biologie- und Ökologiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Біологія», «Середня освіта (біологія)», «Екологія». – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; «Лілея-НВ», 2018. – 112 с.

З 2007 року працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді асистента, з 2014 року – доцента кафедри іноземних мов.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему «Інтертекстуальність як інтеркультурна парадигма (досвід Йозефа Рота)» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури).

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор 43 наукових праць, з них 36 наукового і 7 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 монографія, 7 навчально-методичних посібників, 16 статей у фахових виданнях України, 11 публікацій в іноземних виданнях,  1 стаття у  міжнародному збірнику з індексом цитування Web of Science та 1 у міжнародному збірнику з індексом цитування Copernicus, BazHum i CEJSH та інші.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: tetiana.monolatii@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Tetyana Monolatii has been working at the Foreign Languages Department since 2007.

In 2002 graduation from Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Foreign Languages Department; specialization «German language and literature»; qualification: philologist, teacher of German language and literature, teacher of English).

In 2013 the thesis «Intertextuality as an intercultural paradigm (Joseph Rot’s experience)» was defended (specialization – theory of literature).

In 2015 a scientific degree of associated professor of Foreign Languages Department was obtained.