Хомишин Ольга Михайлівна / Olga Khomyshyn

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Хомишин Ольга Михайлівна к.ф.н.,  доцент кафедри іноземних мов

“У філософії життя і науковій творчості досягнути вершин пізнання”  – таким є особисте кредо.

Народилася 9 жовтня 1961р. на Тернопільщині. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника за спеціальністю “Англійська і німецька мова” (1984).

 Liubov Terletska, Nina Nikolska, Natalia Yevtushenko, Olga Khomyshyn, Svitlana Malazoniia. (2022). Learning a foreign language through dynamic interaction of the teacher and the student. Ad Alta Journal of interdisciplinary research. 12 (01). P. 33-38.

Boichuk A. P., Khomyshyn O. M. Forms and methods of practical training at higher educational institutions. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (24 січня – 6 березня 2022 року, м. Одеса). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. С. 27-31.

Хомишин О. М. Навчальний посібник для студентів-магістрів “Essential Guidelines in Business English”. Івано-Франківськ: НАІР.  2019.  80 стор.

О. М. Хомишин. Збірник завдань фахового спрямування з англійської мови для самостійної роботи студентів Педагогічного інституту / О. М. Хомишин // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2017 – 38 с.

O. M. Khomyshyn. System genesis of Fedir Dudko’s author thinking on the narrative structure level (the narrative cycle “In Glow”). – Philology. Science and Education. A New Dimension. – Budapest, 2017. – Issue 136. Vol. 36. – S. 36-38. (Index Copernicus).

O. M. Khomyshyn. Educational potential of Fedir (Theodore) Dudko’s historical prose (based on the story “Strybozha qrand-daughter”) in the formation of person’s intentions. – подано до друку, журнал “Journal of Vasyl Stefanyk Prycarpathian University” 21.10. 2017. (Index Copernicus).

Творча постать Федора Дудка на літературних горизонтах 30-х рр. ХХ століття. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Івано-Франківськ, 2009–2010. –Вип.23–24. – С.337–341.

Образ І.Мазепи у повісті Ф.Дудка “ Великий Гетьман . “Вісник Запорізького національного університету.Серія Філологічні науки, – Запоріжжя, 2010. – С. 345 – 349.

Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія . – Х., 2012. – Вип. 66 (1021). –  .С. 275 – 279.

Ідейно-художні особливості повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві “. Вісник Прикарпатського університету . Серія : Філологія. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – Вип. 38–39. – С. 426–439.

Хронотоп у жанрово-композиційній системі повістевого циклу Ф.Дудка “ В заграві”. Теоретична і дидактична філологія : зб. Наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – Вип. 14. –  С. 317–327.

Система образів – персонажів повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві” . Spheres of Culture. – Люблін,Польща,2013. – Том 5.С.161–168.

Повістевий цикл Федора Дудка “ В заграві” : наративна організація тексту як портрет епохи. Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – С. 236–242.

Збірка оповідань Федора Дудка “ Заметіль” : ідейно-тематичний та жанрово-стильовий аспект. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ,2010. – Вип. 2 (10). – С. 312–318.

Навчально-методичний посібник : Шкледа Л.І. , Хомишин О.М. Share your ideas in writing . An interactive  approach to writing./Поділись думками у творі. Інтерактивний підхід у навчанні написання твору. – Івано-Франківськ, 2009.

Зробила переклад розділу “Етнографічна мозаїка  України” у книзі :  Кугутяк М.В. “Спадщина віків”. – Львів: Вид-во “Манускрипт”, 2006. – С. 443–480.

З 1984 – 1995рр. працювала вчителем англійської мови та заступником директора по виховній роботі у середніх школах Галицького району Івано-Франківської області, старшим науковим співробітником Національного заповідника “Давній Галич”.

З 1995-1999рр. – перебувала у Великобританії та пройшла стажування у Лондоні (22.09.1997-18.07.1998) – Westminster Ebury Bridge Centre , Sutherland Street, London SW1V 4LH, Advanced English.

З 2001 – 2005 рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

З 2005 – 2016 рр. працювала на посаді асистента кафедри іноземних мов з повним навчальним навантаженням.

У 2015 році захистила дисертацію “ Проза Федора Дудка в контексті західноукраїнської літератури 20-30-х років ХХ ст.” та здобула ступінь кандидата філологічних наук.

З 04.01.2016 р. – по даний час  працює на посаді доцента кафедри іноземних мов.

За роки роботи в університеті бере участь в українських та зарубіжних конференціях.

Автор понад 30 осібних публікацій, з них – 16 статей наукового характеру у фахових виданнях, 3  – на англійській мові, дві з них – у закордонних виданнях та 11 публікацій навчально-методичного характеру, 15 матеріалів тез на наукових конференціях.

Стажування «Управління науковими та освітніми проектами». Організатори: ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та Національний університет «Одеська юридична академія», (24 січня – 6 березня 2022р., 180 годин, 6 кредитів ECTS).

Громадська діяльність: позаштатний перекладач у територіальному центрі надання соціальних послуг з 2018 р.

Член ГО “Асоціація германістів України”.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: olha.khomyshyn@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника