Хомишин Ольга Михайлівна / Olga Khomyshyn

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Хомишин Ольга Михайлівна к.ф.н.,  доцент кафедри іноземних мов

“У філософії життя і науковій творчості досягнути вершин пізнання”  – таким є особисте кредо.

Народилася 9 жовтня 1961р. на Тернопільщині. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника за спеціальністю “Англійська і німецька мова” (1984).

 Liubov Terletska, Nina Nikolska, Natalia Yevtushenko, Olga Khomyshyn, Svitlana Malazoniia. (2022). Learning a foreign language through dynamic interaction of the teacher and the student. Ad Alta Journal of interdisciplinary research. 12 (01). P. 33-38.

Boichuk A. P., Khomyshyn O. M. Forms and methods of practical training at higher educational institutions. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (24 січня – 6 березня 2022 року, м. Одеса). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. С. 27-31.

Хомишин О. М. Навчальний посібник для студентів-магістрів “Essential Guidelines in Business English”. Івано-Франківськ: НАІР.  2019.  80 стор.

О. М. Хомишин. Збірник завдань фахового спрямування з англійської мови для самостійної роботи студентів Педагогічного інституту / О. М. Хомишин // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2017 – 38 с.

O. M. Khomyshyn. System genesis of Fedir Dudko’s author thinking on the narrative structure level (the narrative cycle “In Glow”). – Philology. Science and Education. A New Dimension. – Budapest, 2017. – Issue 136. Vol. 36. – S. 36-38. (Index Copernicus).

O. M. Khomyshyn. Educational potential of Fedir (Theodore) Dudko’s historical prose (based on the story “Strybozha qrand-daughter”) in the formation of person’s intentions. – подано до друку, журнал “Journal of Vasyl Stefanyk Prycarpathian University” 21.10. 2017. (Index Copernicus).

Творча постать Федора Дудка на літературних горизонтах 30-х рр. ХХ століття. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Івано-Франківськ, 2009–2010. –Вип.23–24. – С.337–341.

Образ І.Мазепи у повісті Ф.Дудка “ Великий Гетьман . “Вісник Запорізького національного університету.Серія Філологічні науки, – Запоріжжя, 2010. – С. 345 – 349.

Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія . – Х., 2012. – Вип. 66 (1021). –  .С. 275 – 279.

Ідейно-художні особливості повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві “. Вісник Прикарпатського університету . Серія : Філологія. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – Вип. 38–39. – С. 426–439.

Хронотоп у жанрово-композиційній системі повістевого циклу Ф.Дудка “ В заграві”. Теоретична і дидактична філологія : зб. Наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – Вип. 14. –  С. 317–327.

Система образів – персонажів повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві” . Spheres of Culture. – Люблін,Польща,2013. – Том 5.С.161–168.

Повістевий цикл Федора Дудка “ В заграві” : наративна організація тексту як портрет епохи. Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – С. 236–242.

Збірка оповідань Федора Дудка “ Заметіль” : ідейно-тематичний та жанрово-стильовий аспект. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ,2010. – Вип. 2 (10). – С. 312–318.

Навчально-методичний посібник : Шкледа Л.І. , Хомишин О.М. Share your ideas in writing . An interactive  approach to writing./Поділись думками у творі. Інтерактивний підхід у навчанні написання твору. – Івано-Франківськ, 2009.

Зробила переклад розділу “Етнографічна мозаїка  України” у книзі :  Кугутяк М.В. “Спадщина віків”. – Львів: Вид-во “Манускрипт”, 2006. – С. 443–480.

З 1984 – 1995рр. працювала вчителем англійської мови та заступником директора по виховній роботі у середніх школах Галицького району Івано-Франківської області, старшим науковим співробітником Національного заповідника “Давній Галич”.

З 1995-1999рр. – перебувала у Великобританії та пройшла стажування у Лондоні (22.09.1997-18.07.1998) – Westminster Ebury Bridge Centre , Sutherland Street, London SW1V 4LH, Advanced English.

З 2001 – 2005 рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

З 2005 – 2016 рр. працювала на посаді асистента кафедри іноземних мов з повним навчальним навантаженням.

У 2015 році захистила дисертацію “ Проза Федора Дудка в контексті західноукраїнської літератури 20-30-х років ХХ ст.” та здобула ступінь кандидата філологічних наук.

З 04.01.2016 р. – по даний час  працює на посаді доцента кафедри іноземних мов.

За роки роботи в університеті бере участь в українських та зарубіжних конференціях.

Автор понад 30 осібних публікацій, з них – 16 статей наукового характеру у фахових виданнях, 3  – на англійській мові, дві з них – у закордонних виданнях та 11 публікацій навчально-методичного характеру, 15 матеріалів тез на наукових конференціях.

Стажування «Управління науковими та освітніми проектами». Організатори: ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та Національний університет «Одеська юридична академія», (24 січня – 6 березня 2022р., 180 годин, 6 кредитів ECTS).

Громадська діяльність: позаштатний перекладач у територіальному центрі надання соціальних послуг з 2018 р.

Член ГО “Асоціація германістів України”.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: olha.khomyshyn@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Olha  Khomyshyn  

Associate professor, Candidate of Philological Sciences

“To reach the peak of cognition in the philosophy of life and scientific creation” – this is my personal credo.

Profound philological knowledge was gained at the faculty of Foreign Languages (speciality English and German) of V. Stefanyk State Pedagogical Institute (1984).

The complete and coherent professional studio of English among its native speakers was staying in the UK (1995-1999) – the country of high culture, persistent traditions, the monarchy of moral and right – and the probation in London (22.09.1997-18.07.1998) – WESTMINSTER AES EBURY BRIDGE CENTRE, SUTHERLAND STREET, LONDON SW1V 4LH.

“The space of experience” and “the horizon of expectations” – these common human gaining categories were mastered in the pedagogical field as an English teacher and a deputy director.

The real enthusiasm and motivation to the historical and literary analysis and research of the linguistic sources of various ethnic groups, particularly the unique one – galician karaites was my creative and informative job as a senior research worker of the National Reserve “Ancient Halych” and as a junior research assistant of Ivano-Frankivsk museum of regional ethnography and the Literary museum. The article “Life is like a flash of star” (1995) about a talented karaite poet Zaharias Abrahamovych was published.

To the native alma mater she returned as the teaching assistant of the Chair of  Foreign Languages  in 2001.

Having defended the thesis for the degree of the Candidate of Philological Sciences (2015), she actualized  a little known figure of the outstanding diaspora writer – patriot Fedir Dudko, filled the scientific gap, adding her own voice to the history of the Ukrainian literary process.

She is the author of more than 20 personal publications, 10 of them – of scientific nature, published in professional journals, three – in the foreign editions.

The monograph, devoted to Fedir Dudko’s creative work has been sent to publishing.

Her own research approaches are guided by the concepts of the modern researchers: the German historian and philosopher Wolfgang Riod and the British historiosophist Norman Deyvis. Such theoretical and practical optics allows to comprehend the past from the modern methodological platform.

Working at the scientific-methodical topic “Forming of Students’ Grammatical Competence in the Process of Foreign Languages Studies” (English in particular), she tries to :

–  implement continually and use purposefully the fundamental principles of the given methodological model at the lessons , based on her own experience in teaching grammar and working with practical English grammar textbooks, focusing on general European recommendations on language education ;

–  present systematically the grammatical material on the basis of 3-circle grammar (basic,intermediate,high) and in accordance with the basic types of frames;

– realize an interactive approach to learning in connection with logical consistency,informative and professional orientation of studies.

As a scientist, researcher and lecturer she matches the level that the subject of  her scientific research and teaching sets, clearly and distinctly expresses her intentions, skillfully applies and operates with  methodological aids, expands her cognitive and intellectual horizons, never gives up the achievements at her creative laboratory.

Internship “Management of Scientific and Educational Projects”. Organizers: NGO “Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation” and National University “Odesa Law Academy”. January 24 – March 6, 2022, 180 hours, 6 ECTS credits.

Freelance translator at the Halych Territorial Administrative Services Center since 2018.

Participant of Ukrainian and International conferences.

Member of the Germanists’ Association since Mach 1, 2023.