доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ХОМИШИН ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА –

доцент кафедри , кандидат філологічних наук.

 

“У філософії життя і науковій творчості досягнути вершин пізнання”  – таким є особисте кредо.

Грунтовні філологічні знання здобула на факультеті іноземних мов,(спеціальність – англійська і німецька мова) Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім.В.С.Стефаника (1984).

Завершеною і цілісною фаховою студією англійської мови серед її носіїв було  перебування у Великобританії (1995-1999) – країні високої культури,стійких традицій, монархії моралі і права,і стажування у Лондоні (22.09.1997-18.07.1998) – WESTMINSTER AES EBURY BRIDGE CENTRE, SUTHERLAND STREET, LONDON SW1V  4LH.

“Простір досвіду” і “горизонт очікувань “–  ці категорії загальних людських надбань осягнула на педогогічній ниві вчителем англійської мови,заступником директора.

Справжнім захопленням і спонуканням до історико-літературного аналізу і дослідження мовних джерел різних етносів Західної України,зокрема унікального – галицьких караїмів стала  творчо-пізнавальна праця старшим науковим співробітником Національного заповідника “ Давній Галич” і молодшим науковим співробітником Івано-Франківського обласного краєзнавчого та літературного музеїв.(Опублікувала статтю “Життя,мов спалах зірки”, (1995)  – про талановитого караїмського поета Захарію Абрагамовича.

До рідної alma mater повернулась у 2001 р. асистентом кафедри іноземних мов.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступення кандидата філологічних наук,актуалізувавши  на літературних горизонтах маловідому постать непересічного діаспорного письменника – патріота Федора Дудка,заповнила наукову лакуну , додаючи власний голос в історію українського літературного процесу (2015).Є автором понад 20 осібних публікацій, з них – 10 статей наукового характеру у фахових виданнях , 3  – у закордонних виданнях.

 

  Основні публікації :

О. М. Хомишин. Збірник завдань фахового спрямування з англійської мови для самостійної роботи студентів Педагогічного інституту / О. М. Хомишин // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2017 – 38 с.

O. M. Khomyshyn. System genesis of Fedir Dudko’s author thinking on the narrative structure level (the narrative cycle “In Glow”). – Philology. Science and Education. A New Dimension. – Budapest, 2017. – Issue 136. Vol. 36. – S. 36-38. (Index Copernicus).

Взяла участь у міжнародній конференції “Science without boundaries – development in the 21st century”. – Budapest, 27th of August 2017.

O. M. Khomyshyn. Educational potential of Fedir (Theodore) Dudko’s historical prose (based on the story “Strybozha qrand-daughter”) in the formation of person’s intentions. – подано до друку, журнал “Journal of Vasyl Stefanyk Prycarpathian University” 21.10. 2017. (Index Copernicus).

Творча постать Федора Дудка на літературних горизонтах 30-х рр. ХХ століття. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Івано-Франківськ, 2009–2010. –Вип.23–24. – С.337–341.

Образ І.Мазепи у повісті Ф.Дудка “ Великий Гетьман . “Вісник Запорізького національного університету.Серія Філологічні науки, – Запоріжжя, 2010. – С. 345 – 349.

Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія . – Х., 2012. – Вип. 66 (1021). –  .С. 275 – 279.

Ідейно-художні особливості повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві “. Вісник Прикарпатського університету . Серія : Філологія. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – Вип. 38–39. – С. 426–439.

Хронотоп у жанрово-композиційній системі повістевого циклу Ф.Дудка “ В заграві”. Теоретична і дидактична філологія : зб. Наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – Вип. 14. –  С. 317–327.

Система образів – персонажів повістевого циклу Федора Дудка “ В заграві” . Spheres of Culture. – Люблін,Польща,2013. – Том 5.С.161–168.

Повістевий цикл Федора Дудка “ В заграві” : наративна організація тексту як портрет епохи. Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – С. 236–242.

Збірка оповідань Федора Дудка “ Заметіль” : ідейно-тематичний та жанрово-стильовий аспект. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ,2010. – Вип. 2 (10). – С. 312–318.

Навчально-методичний посібник : Шкледа Л.І. , Хомишин О.М. Share your ideas in writing . An interactive  approach to writing./Поділись думками у творі. Інтерактивний підхід у навчанні написання твору. – Івано-Франківськ, 2009.

ТЕКСТ