доцент,

завідувач кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 11 червня 1961 року в с.Бринь Галицького району Івано-Франківської області.  Після закінчення школи у 1978-1980 рр. служив у армії. У 1987 році закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови та література» за фахом «Філолог. Викладач німецької мови. Перекладач».

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу

Нагороди та відзнаки:

Знак «Відмінник освіти України»

Грамота голови Івано-Франківської державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.

  • грамота голови міста Івано-Франківська

Громадська діяльність:

Координатор Івано-Франківського осередку асоціації германістів України.

Одружений. Має 2 дітей.

 

Wassyl Tkachivsky. Die Wiedergabe der Realien in der deutschsprachigen Übersetzung des Poems vol Lesja ‘Ukrajinka ‘Kassandra’. S.163-165//Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28-29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018.- 184 с.

 

В.Ткачівський. Діалектизми та їхній переклад на німецьку мову (на прикладі історичної повісті І.Франка «Захар Беркут»/Ткачівський В.//Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали IV Міжнародної конференції / відп. ред. Р.Я.Яцків. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296 с. – С. 234-239.

 

Tkachivsky W. Dialektismen und ihre Übersetzung ins Deutsche (am Beispiel der Erzählung von I. Franko “Sachar Berkut“) / W.Tkachivsky//Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : Mатеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 136 с. – S.116-117.

 

 

Ткачівський В. Реалії в романі «Солодка Даруся» та їх переклад німецькою мовою/ В.Ткачівський // Сучасні дослідження з лінгвіcтики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC. Івано-Франківськ, 2016.- C-404-408.

 

Ткачівський В. Українські реалії в німецькомовних перекладах /В.Ткачівський, Ю.Хлібкевич // Сучасні дослідження з лінгвіcтики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC. Івано-Франківськ, 2015. –  С.340-343.

Ткачівський В.В. Українські фразеологізми латинського походження. Етимологічний збірник // В.В. Лазарович, М.Р. Ткачівська .- Івано-Франківськ: Гостинець, 2005.- 124 с.

 

Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України//Колективна монографія. – Івано-Франківськ

V.V. Tkachivsky. German Epistolary Heritage of Ivan Franko and Its Dominant Features / Tkachivsky V.V. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol.2, No.23. – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2015. – P. 115-121.

 

Ткачівський В. Австріїзми та германізми в говірках населення Галичини /Non progredi est pregredi: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упоряд.Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / Львівський національний університет імені Івана Франка.- Львів: ПАІС, 2013. – 360 с.- С.267-273.

 

W.Tkatschiwsky. Eigennamen und ihre Wiedergabe (am Beispiel der Übersetzungen von J.Prochasko) // «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур»: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.). – Львів: ПАІС, 2013. – 284 с.

 

В.В.Ткачівський. Переклад антропонімів у творі Вольфганга Шивельбуша «Смаки раю»/Ткачівський В.В.// Слов’янський збірник (Збірник наукових праць).-К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип.17.-Ч.1.-424 с.-С.325-330.

Працював гідом-перекладачем у Львівському бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник», інженером-перекладачем калуського в/о «Хлорвініл», перекладачем науково-технічної літератури на підприємстві, перекладачем політичних програм на телебаченні. З 1987 по 1990 рр. викладав німецтку мову в Селятинській СШ Путильського району Чернівецької області.

З 1991 року за сумісництвом працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. З 1997 р. – на постійній основі.  У 1997 р. захистив у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «українська література» на тему «Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело».

У 2001 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології. Впродовж 2001-2019 рр. – завідувач загальноуніверситетської кафедри іноземних мов.

Пройшов стажування у закордонних університетах: віденський університет, м. Відень, Республіка Австрія (1995), Гумбольдт-університет, м. Берлін, Німеччина (1996), Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича (2011 р.), Івано-Франківському національному університеті нафти і газу (2016 р.).

Член експертної ради МОН з рецензування підручників з німецької мови в 2013 та 2018 р.

Член журі, голова журі, заступник голови журі учнівських олімпіад з німецької мови ІІІ етапу з 1999р.

Заступник голови журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови у 2010-2013 рр., 2016-2018 рр.