Ткачівський Василь Васильович

кандидат філологічних наук,

завідувач кафедри іноземних мов

 

 

Ткачівський Василь Васильович — кандидат філологічних наук, доцент.

Народився 11 червня 1961 року в с.Бринь Галицького району Івано-Франківської області.  Після закінчення школи у 1978-1980 рр. служив у армії. У 1987 році закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови та література» за фахом «Філолог. Викладач німецької мови. Перекладач».

Працював гідом-перекладачем у Львівському бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник», інженером-перекладачем калуського в/о «Хлорвініл», перекладачем науково-технічної літератури на підприємстві, перекладачем політичних програм на телебаченні. З 1987 по 1990 рр. викладав німецтку мову в Селятинській СШ Путильського району Чернівецької області.

З 1991 року за сумісництвом працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. З 1997 р. – на постійній основі.  У 1997 р. захистив у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «українська література» на тему «Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело».

У 2001 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології. Впродовж 2001-2019 рр. – завідувач загальноуніверситетської кафедри іноземних мов.

Пройшов стажування у закордонних університетах: віденський університет, м. Відень, Республіка Австрія (1995), Гумбольдт-університет, м. Берлін, Німеччина (1996), Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича (2011 р.), Івано-Франківському національному університеті нафти і газу (2016 р.).

Член експертної ради МОН з рецензування підручників з німецької мови в 2013 та 2018 р.

Член журі, голова журі, заступник голови журі учнівських олімпіад з німецької мови ІІІ етапу з 1999р.

Заступник голови журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови у 2010-2013 рр., 2016-2018 рр.

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу

Нагороди та відзнаки:

  • Знак «Відмінник освіти України»
  • Грамота голови Івано-Франківської державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.

Громадська діяльність:

  • Координатор Івано-Франківського осередку асоціації германістів України.

 

Основні наукові праці:

Німецькомовна епістолярна спадщина Івана Франка та її домінантні  риси//Другий Міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Літературознавство. – Львів,1993.

Угорське питання в колі творчих зацікавлень Івана Франка та Михайла Драгоманова//Acta hungarica.– Ужгород–Ungvar, 1994.

Іван Франко у Відні//Збірник статей. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин.– Львів,1996.

Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України//Колективна монографія. – Івано-Франківськ: Плай,1999.

Lateinische Entlehnungen in der deutschen Phraseologie (Kurzes etymologisches   Wörterbuch). Латинські запозичення в німецькій фразеології. Короткий етимологічний словник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2000.– 48с.

Німецькомовне листування Івана Франка з  австрійськими соціал-демократами В.Адлером та Е.Пернерсторфером у контексті співробітництва з “Arbeiter-Zeitung“//Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск .– Ів-Франківськ, 2002.

Weihnachten in Deutschland (Різдво в Німеччині)//Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2004.– 104 с. (співавтор Ткачівська М.Р.).

Diktate in der neuen deutschen Rechtschreibung (Диктанти з новим німецьким правописом) // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2005.– 104 с. (співавтор Ткачівська М.Р.).

Українські фразеологізми латинського походження//Етимологічний словник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2005.– 125с. (співавтори Ткачівська М.Р., Лазарович В.В.).

Wassyl Tkachivsky. Die Wiedergabe der Realien in der deutschsprachigen Übersetzung des Poems vol Lesja ‘Ukrajinka ‘Kassandra’. S.163-165 // Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання= Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben:Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28-29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018.- 184 с.

 

Одружений. Має 2 дітей.