Титунь Оксана Леонідівна / Oksana Tytun’

доцент,

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Народилася 8 січня 1978 року в м. Березники, Російська Федерація. У 2001 році закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету.

Автор 28 наукових праць, з них 25 наукового і 3 навчально-методичного характеру.

Одружена. Має доньку та сина.

  1. Информационная культура – один из основных компонентов готовности к воспитательной работе. Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. Педагогические науки. Физическая культура и спорт № 20 (159), 2013.– С. 49-51.
  2. Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Освітній простір України. 2014 р. Випуск 4. Івано-Франківськ, 2014. – С. 111 – 115.
  1. Когнітивно-інформаційна складова готовності студентів до виховної роботи в початковій школі. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Освітній простір України. 2015 р. Випуск 5. Івано-Франківськ, 2015. – С. 88 – 93.
  2. Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 37. Ужгород, 2015. – С.180 –183.
  3. Дослідження мотиваційно-ціннісної складової готовності студентів до виховної роботи в початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. –  Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск № 53. С. 271 – 277.
  4. Педагогічна практика у процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в початковій школі. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць [ Гол. ред. І.М.Шоробура]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. –  Вип.19. – С. 185 –189.
  5. Victoriia Stynska, Oksana Tytun. The Activity of Social and Psychological Rehabilitation Centres for Families in Ivano-Frankivsk Region (Ukraine). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol 5, No 1 (2018).pp 156-161.
  6. Olga Derkachova, Oksana Tytun, Hanna Karpenko, Application of holographic technology in the work with literary tale. Children & Schools №4, 2018.

Впродовж 2008 – 2012 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на тему «Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи з молодшими школярами».

Починаючи з 2002 року працювала у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, доцента кафедри іноземних мов. У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: oksana.tytun@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Scientific Degrees:

Associate Professor of the Foreign Languages Department, Diploma, 2016

PhD in Pedagogy, 2013, Vinnytsia, Ukraine (thesis “Future Teachers Training for Extraclass Educational Work with Primary School Pupils”; Principal Supervisor – Doctor of Pedagogy, Prof. Nelli V. Lysenko)

 

Employment:

Foreign Languages Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Associate Professor

 

Research Interests:

Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

 

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:

– Practical Course of English for the 1st and 2d and 5th year students

 

Scientific Training:

Medical University, Ivano-Frankivsk (2018)