Сівкович Галина Миронівна / Halyna Sivkovych

доцент

кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Галина Сівкович

Кафедра іноземних мов

Посада: доцент кафедри іноземних мов (2012).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011).

Вчене звання: доцент (2014).

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови.

Навчальні дисципліни: “Іноземна мова” (практичний курс)”, “Наукове спілкування іноземною мовою”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Стажування: Івано-Франківський національний медичний університет, 2017 р.

 

Список опублікованих праць Маслій Г. М.

 1. Маслій Г. Жіноча виділова школа імені Т. Шевченка у Львові як провідний центр високоякісної освіти дівчат-українок (1898–1914 рр.) / Галина Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Вип. ХХV. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 173–177.
 2. Маслій Г. Жіноча середня освіта на західноукраїнських землях на межі ХІХ– ХХ ст.: особливості становлення і зміст навчально-виховного процесу / Галина Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – Вип. ХV–XVI, ч. 2. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 159–164.
 3. Маслій Г. Жіноча школа домашнього господарства в Угерцях Винявських як перший у Східній Галичині заклад ремісничої освіти дівчат-українок / Галина Маслій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 71. – Чернігів, 2009. – С. 176–180.
 4. Маслій Г. Законодавчі основи становлення жіночої середньої освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / Галина Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2012. – № 1. – С. 48–50.
 5. Маслій Г. Перші українські жіночі школи у Галичині / Галина Маслій // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 330. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 114–121.
 6. Маслій Г. Підготовка вчителів для навчальних закладів жіночої освіти: західноукраїнський контекст ХІХ – поч. ХХ ст. / Галина Маслій // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – №1. – С. 80–84.
 7. Маслій Г. Початкова жіноча освіта в реформах шкільництва Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. / Галина Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2. – С. 76–84.
 8. Маслій Г. Руське (Українське) товариство педагогічне і освіта дівчат (1880‑і – 1914 рр.) / Галина Маслій // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2007. – № 2. – С. 51–52.
 9. Маслій Г. М. Провідні тенденції у розвитку жіночих навчальних закладів Східної Галичини (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г. М. Маслій // Збірник наукових праць. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. LII. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 33–36.
 10. Маслій Г. М. Форми і засоби соціалізації дівчат у закладах жіночої освіти Західної України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г. М. Маслій // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. Х, ч. 1 / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К., 2008. – С. 264–269.
 11. Маслій Г. Викладання іноземних мов у жіночих середніх навчальних закладах Західної України на початку ХХ століття / Г.М. Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ, 2013. Вип. ХLVIII. С. 3 – 5.
 12. Маслій Г. Виховання дівчат у початкових школах Західної України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Г.М. Маслій // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Івано-Франківськ, 2013. № 8-9. С.173–176.
 13. Маслій Г. Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Г.М. Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ, 2013. № 2 (37). С. 59–62.
 14. Сівкович Г. Українські підручники як важливий чинник реалізації рідномовного змісту навчання у початкових школах Західної України (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г.М. Сівкович // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ, 2014. Вип. LI. С. 26–29.
 15. Сівкович Г. Роль національно свідомої громадськості Перемишля у становленні українського жіночого шкільництва краю / Г. Сівкович // Особистість, сім′я і суспільство : питання педагогіки та психології : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 24–25 листопада 2017р.). Львів, 2017. С. 65–68.
 16. Сівкович Галина. Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Галина Сівкович // Освітній простір України : науковий журнал. Івано-Франківськ, 2018. Випуск 13. С. 28–36.
 17. Halyna Sivkovych. National education of Ukrainian girls by means of school subjects in the period of Austrian (Austrian and Hungarian) / Halyna Sivkovych // Обрії : науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ, 2018. № 1 (46). С. 127–130.

Навчальні посібники:

 1. Англійська мова для географів // Навчальний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2014. – 156 с.
 2. Law for Students // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 144 с.
 3. The Science Called Chemistry// Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 118 с.

ТЕКСТ

Кафедра іноземних мов,

вул. Шевченка 57, к.707

E-mail: halyna.sivkovych@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-40

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника