Сахній Мирослава Петрівна / Myroslava Sakhnii

доцент,

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Народилася в м. Івано-Франківськ. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «англійська мова та література».

1 Нормативно-правова база діяльності земств в Україні в сфері управління народною школою (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 316. – С. 153–157.

фахове видання

2 Земська система підготовки вчительських кадрів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – Вип. 15. С. 30–35.

фахове видання

3 Зміст освіти в земській початковій школі України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – Вип. ХІХ – ХХ. – С. 320–326.

фахове видання

4 Микола Корф і земська освіта в Україні Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХХV. – С. 81–85.

фахове видання

5 Місце земської школи в системі народної освіти України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького у-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 406. – С. 78–85.

фахове видання

6 Висвітлення проблем земської освіти в художній літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2009. – Вип. 17. – С. 169–171.

фахове видання

7 Діяльність земств у розвитку мережі професійних шкіл в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.)

 

Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Снятин : Прут-Принт, 2006. – С. 106–108.
8 Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Монографія. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010.

– 156 с.

9 Народна освіта на Лівобережній Україні (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. LXXXXVII (97). – С. 170–176.

фахове видання

 

10 Зародження земської освіти на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка. Психологія. Філософія. – Київ, 2011. – № 159. – І ч. – С. 120–130.

фахове видання

11 Сім’я як духовний та моральний центр виховання дитини у філософсько- педагогічній концепції Івана Павла ІІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 117–120.

фахове видання

12 Специфіка функціонування навчальних закладів професійного спрямування  на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2012. – № 3. – С. 145–155.

фахове видання

13 Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла ІІ. Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С.106–108.

фахове видання

 

14 Українська мова як іноземна. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 232 с.

З грифом МОН (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11 – 1557)від 06.02.2012)

15 Law for Students. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 144 с.
16 The Science Called Chemistry. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 118 с

З 2001 року по 2008 рік працювала в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

З 2009 року працюю в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді доцента кафедри іноземних мов.

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні кінця ХІХ початок ХХ ст.».

В 2012 році прийнята на посаду завідувача відділу міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: myroslava.sakhnii@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ТЕКСТ