Рейтинги викладачів

Рейтинг викладачів кафедри іноземних мов

за 2018-2019 н.р.

з/п

Прізвище, імя, по батькові Посада Кількість балів
1. Баланюк B.C. 0,6 ст. ст. викл. 132
2. Бойчук А.П. к.п.н, ст.викл. 1 ст. 217
3. Василик М.С. к.п.н.,доц. 1 ст. 169
4. Калашніков Г.Д. ст. викл. 0,7 ст. 75
5. Карпенко Г.М. к.п.н.,доц. 1 ст. 220
6. Кецик-Зінченко У.В. к.п.н.,доц 1 ст. 162
7. Кучера A.M. к.ф.н., доц. 1 ст. 160
8. Лащик Н.М. ст. викл. 0,15 ст. 156
9. Магас Н.М. к.ф.н.,доц. 1 ст. 184
10. Монолатій Т.П. к.ф.н.,доц. 1 ст. 227
11. Мицкан О.М. асист.0,4ст. 69
12. Нич О.Б. к.ф.н., доц. 1 ст. 226
13. Остапчук Я.В. к.ф.н., доц. 1 ст. 206
14. Поміркована Т.В. к.ф.н., доц. 1 ст. 106
15. Сахній М.П. к.ф.н, доц., 0,9 ст. 40
16. Сівкович Г.М., к.п.н, доц. 1 ст. 164
17. Струтинська Т.Р. викл, 0,7 ст. 72
18. Танчук Н.О. асист. 0,4 ст. 56
19. Титунь О.Л. доц. 1 ст. 193
20. Хомишин О.М. к.ф.н.,доц 1 ст. 75
21. Шкледа Л.І. ст.викл. 1 ст. 86

 

Завідувач кафедри іноземних мов                                        доц. Ткачівський В.