Кучера Анна Миколаївна / Anna Kuchera

доцент,

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 1994-1999 рр. навчалась у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті романо-германської філології.

Кучера А.М., Лащик Н.М. Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: збірник наукових праць. 2012., № 22 (247). С. 132-138.

Девдюк І.В., Кучера А.М. Імпресіонізм прози Джозефа Конрада. Наковий вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,  2013.Вип. 33. С. 98-101.

Кучера А.М. Художня інтерпретація сильної особистості в трагедії Крістофера Марло «Тамерлан Великий». Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,2014.Вип. 36.С.143-147.

 Кучера А.М. Застосування методів структуралізму та складного цілого для аналізу архітектоніки англомовної авторської казки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сучасні тенденції розвитку мов. Київ.2014, Вип. 11. Серія №9. С.121-126.

Кучера А.М.  Вікторіанський текст в англійському постмодерністському романі кінця ХХ століття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки літературознавство: збірник наукових праць. Миколаїв, 2014 Вип. 4.14 (111).С. 103-107.

Кучера А.М. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця: соціокультурний чинник. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей. Київ.2014. Вип. СХІХ (119.- 265с.).С.115 – 123.

Навчаючись в університеті працювала інженером-перекладачем бюро перекладів ВАТ “Концерн Оріана”.

У 1999 році успішно закінчила Прикарпатський національний університет, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови і літератури».

З 1999 р. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2003 року працювала над написанням кандидатської дисертації.

26 вересня 2008 року захистила у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури).

З 2009 р. – доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Пройшла стажування у Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету, кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін, з 12.05.2014 по 30.06.2014, довідка від 30.06.2014

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: anna.kuchera@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

In 1994-1999  studied  at the Faculty of Foreign Languages of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

While studying at the university worked as an engineer-translator in translation office of Open Joint Stock Company “Concern Oriana”.

In 1999 she successfully graduated from the PrecarpathianNationalUniversity with a master’s degree in the speciality “Philologist, teacher of the English language and literature.”

Since 1999 – assistant of Foreign Languages  Department of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since 2003 she has worked on writing her PhD  dissertation.

September 26, 2008 – defended at TarasShevchenkoKyivNationalUniversity her thesis for the degree of Candidate of Philology on “Ukrainian Writers’ Epistology: Typology of Open Correspondence” (speciality 10.01.06 – Theory of Literature).

Since 2009 – Assistant Professor of Foreign Languages Department of the PrecarpathianNationalUniversity.

April 28, 2015 –awarded a Certificate of an Assistant Professor.

Anna Kuchera is the author of more than 20 publications of scientific and methodological character.

Scientific interests’ circle: writers’ correspondence of the XXth century; methodology of teaching English.