Кучера Анна Миколаївна / Anna Kuchera

доцент,

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 1994-1999 рр. навчалась у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті романо-германської філології.

1. Кучера А.М., Лащик Н.М. Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: збірник наукових праць. 2012., № 22 (247). С. 132-138.

 

2. Девдюк І.В., Кучера А.М. Імпресіонізм прози Джозефа Конрада. Наковий вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,  2013.Вип. 33. С. 98-101.

 

3. Кучера А.М. Художня інтерпретація сильної особистості в трагедії Крістофера Марло «Тамерлан Великий». Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,2014.Вип. 36.С.143-147.

 

 4. Кучера А.М. Застосування методів структуралізму та складного цілого для аналізу архітектоніки англомовної авторської казки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сучасні тенденції розвитку мов. Київ.2014, Вип. 11. Серія №9. С.121-126.

 

5. Кучера А.М.  Вікторіанський текст в англійському постмодерністському романі кінця ХХ століття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки літературознавство: збірник наукових праць. Миколаїв, 2014 Вип. 4.14 (111).С. 103-107.

 

6. Кучера А.М. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця: соціокультурний чинник. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей. Київ.2014. Вип. СХІХ (119.- 265с.).С.115 – 123.

 

7. Кучера А. М., Коритко Л. Я. Англійська мова: навчально-методичний посібник зі
словником юридичних термінів для студентів спеціальності 081 «Право». Івано-Франківськ:
ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 42 с. (2.3 а.а.) (С 1-15; 1,0 а.а.)

 

8. Кисляк Л. Н., Коваль І. В., Коритко Л. Я., Кучера А. М. Основи соціальних комунікацій:
навчальний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» (магістр) та 262
«Правоохоронна діяльність» (магістр). Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 168 с.
(9.76 а.а) – ISBN 978-617-8128-03-6 (С. 110-143; 2.11 а.а.)

 

9. Блага О. Б., Кучера А. М. Практикум з Англійської мови (за професійним спрямуванням):
навчально-методичний посібник для студентів І курсу. Ч. 9. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ
«ОЮА», 2022. 95 с.

 

10. Кучера А. М. Короткий англо-український словник найбільш вживаних юридичних
термінів для студентів спеціальності 081 «Право». Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА»,
2022. 18 с. (1.04 а.а.)

Навчаючись в університеті працювала інженером-перекладачем бюро перекладів ВАТ “Концерн Оріана”.

У 1999 році успішно закінчила Прикарпатський національний університет, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови і літератури».

З 1999 р. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2003 року працювала над написанням кандидатської дисертації.

26 вересня 2008 року захистила у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури).

З 2009 р. – доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Пройшла стажування у Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету, кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін, з 12.05.2014 по 30.06.2014, довідка від 30.06.2014

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: anna.kuchera@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

In 1994-1999  studied  at the Faculty of Foreign Languages of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

While studying at the university worked as an engineer-translator in translation office of Open Joint Stock Company “Concern Oriana”.

In 1999 she successfully graduated from the PrecarpathianNationalUniversity with a master’s degree in the speciality “Philologist, teacher of the English language and literature.”

Since 1999 – assistant of Foreign Languages  Department of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since 2003 she has worked on writing her PhD  dissertation.

September 26, 2008 – defended at TarasShevchenkoKyivNationalUniversity her thesis for the degree of Candidate of Philology on “Ukrainian Writers’ Epistology: Typology of Open Correspondence” (speciality 10.01.06 – Theory of Literature).

Since 2009 – Assistant Professor of Foreign Languages Department of the PrecarpathianNationalUniversity.

April 28, 2015 –awarded a Certificate of an Assistant Professor.

Anna Kuchera is the author of more than 20 publications of scientific and methodological character.

Scientific interests’ circle: writers’ correspondence of the XXth century; methodology of teaching English.