Викладацький склад

Ткачівський Василь Васильович,

завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент 

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу.

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Баланюк Віра Сергіївна, старший викладач

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням для студентів економічних спеціальностей.

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Бойчук Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Персональна сторінка: переглянути

Василик Марина Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

Кецик-Зінченко Уляна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові зацікавлення: методика викладання іноземної мови, когнітивна лінгвістика.

Персональна сторінка: переглянути

Карпенко Ганна Миронівна, кандидат психологічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

 

 

 

Калашніков Геннадій Дмитрович, старший викладач

Наукові інтереси: мовленнєва комунікація, фразові дієслова, прийменникові звороти, ділові ідіоми англійської мови, спортивна термінологія.

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Кучера Анна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Лащик Надія Михайлівна, старший викладач

Наукові зацікавлення пов’язані передусім із дослідженням українського та французького літературного процесу кінця ХІХ-поч.ХХ ст.та творчістю Василя Щурата зокрема.

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Магас Наталія Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент

Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика, порівняльна та компаративна лінгвістика, лінгвопрагматика, методика викладання англійської мови.

Персональна сторінка: переглянути

 

 Монолатій Тетяна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Наукові зацікавлення: теорія літератури, порівняльне літературознавство

Персональна сторінка: переглянути

Нич Оксана Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: міграційні процеси, сімейне виховання, українська діаспора. Автор ряду статей в українських та зарубіжних виданнях.

Персональна сторінка: переглянути

 

 

Остапчук Яна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

 Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика, порівняльна та компаративна лінгвістика, лінгвопрагматика, методика викладання англійської мови.

 

Поміркована Тетяна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

Сівкович Галина Миронівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Персональна сторінка: переглянути

Сахній Мирослава Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Персональна сторінка: переглянути

 

Струтинська Тетяна Романівна, викладач 

Персональна сторінка: переглянути

 

Танчук Надія Олександрівна, викладач 

Персональна сторінка: переглянути

Титунь Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові інтереси: проблеми навчання  англійської мови студентів немовних спеціальностей.

Персональна сторінка: переглянути

Хомишин Ольга Михайлівнакандидат філологічних наук, доцент  

У філософії життя і науковій творчості досягнути вершин пізнання”  – таким є особисте кредо.

Персональна сторінка: переглянути

 

Шкледа Леся Іванівна, викладач

Персональна сторінка: переглянути