Баланюк Віра Сергіївна

старший викладач,

старший викладач кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Народилася 08 вересня 1957 року.

Леонід Вишеславський – перекладач української поезії // Вісник Київського славістичного університету – К., 2003. – №16 – C. 145 – 151;

Проблема збереження національної специфіки оригіналу при перекладі з близькоспоріднених мов// Вісник Київського славістичного університету – К., 2005. – №25 – C. 125 – 127;

«Нічна пісня мандрівника» Й. Гете в інтерпретації українських та російських перекладачів // Вісник Київського славістичного університету – К., 2007. – №34 – C. 123 – 127;

Шляхи інтерпретації російської поезії англійською мовою // Вісник Київського славістичного університету – К., 2007. – №36 – C. 213 – 215

Мовне середовище та мовна особистість:соціокультурні фактори підготовки майбутнього вчителя//Наукові записки,cерія”Педагогічні та історичні науки”,видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова,випуск 116-К.,2014.-С.10-17

З 1975 по 1981 навчалась на філологічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника за спеціальністю англійська (німецька) мови.

Присвоєно кваліфікацію вчитель англійської (німецької) мов.

З 2001 – асистент кафедри іноземних мов.

З 2008 – старший викладач кафедри іноземних мов.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: vira.balaniuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Born Sept. 8, 1957.

From 1975 to 1981 she studied at the Philological Faculty of  Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute named after V. Stefanyk, speciality – English (German) languages.

Awarded qualification of English  (German) languages teacher.

Since 2001 – assistant of Foreign Languages Department of the PrecarpathianUniversity.

Since 2008 – Senior Lecturer of Foreign Languages Department of the PrecarpathianUniversity.

Vira Balaniuk is the author of some publications of scientific and methodological character dedicated to the Methodology of the English Language teaching.